Text Box: ESSER Detektori požara

FITIS-JU d.o.o.  Petra Svačića 12A,   Subotica

Tel. +381 24 553-373, 552-620

e-mail :   office@fitis-ju.co.rs

Sem standardnih detektora ESSER nudi mnoštvo specijalnih detektora koji kombinuju u sebi prednosti više tipova senzora, pružajući veću pouzdanost i minimalan broj lažnih alarma

Šifra: 761062

Serija 9000 Ionizacioni

Šifra: 761162

Serija 9000 Termički

Šifra: 761262

Serija 9000 Termodinamički

Šifra: 761362

Serija 9000 Optički

Šifra: 802171

Serija IQ8Quad Termički

Šifra: 802271

Serija IQ8Quad Termodiferencijalni

Šifra: 802371

Serija IQ8Quad Optički

Šifra: 802373

Šifra: 802374

Serija IQ8Quad O2T multisenzor

Serija IQ8Quad OT multisenzor

Šifra: 802375

Naročito pogodan za detekciju otvorenog plamena. Razvijen da bi pružio prednosti ionizacijonog detektora.

Serija IQ8Quad OT blue

Šifra: 802473

Optički, Termički i Gas senzor za CO

Serija IQ8Quad OTG

Šifra: 802383

Optički senzor sa dve optičke komore pod različitim uglovima, Termički senzor i bljeskalica.

Serija IQ8Quad O2T/F multisenzor

Šifra: 802382

Optički detektor za rano otkrivanje požara, ugrađeno samotestiranje, izolator i mogućnost rada u slučaju otkaza  procesora.

Ugrađena SIRENA

Serija IQ8Quad O/So

Šifra: 802384

Multisenzor sa dva optička i jednim termičkim senzorom i ugrađenom SIRENOM

Serija IQ8Quad O2T/So

Šifra: 802386

Multisenzor sa dva optička i jednim termičkim senzorom i ugrađenim zvučnikom za govorne poruke, 3 podešljive poruke

Serija IQ8Quad O2T/Sp

Šifra: 802385

Multisenzor sa dva optička i jednim termičkim senzorom i ugrađenim zvučnikom za govorne poruke, 3 podešljive poruke i bljeskalicom

Serija IQ8Quad O2T/FSp

803271.EX

EN54-5 A1R:2002

 

803371.EX

EN54-7:2006

IQ8 Optički Ex javljač

IQ8 termički Ex javljač

803374.EX

EN54-7:2006 /-5B:2000 /A1:2002 /CEA4021

IQ8 O2T multisenzor Ex javljač