Text Box: ESSER moduli centrale

FITIS-JU d.o.o.  Petra Svačića 12A,   Subotica

Tel. +381 24 553-373, 552-620

e-mail :   office@fitis-ju.co.rs

Moduli centrale služe za prilagođavanje kapaciteta i mogućnosti centrale zahtevima objekta.

Šifra: 786014

Za centrale IQ8M i IQ8C

Prednja ploča LCD

Šifra: 786314

Za centrale IQ8M i IQ8C

Prednja ploča LCD za verziju centrale sa štampačem

Šifra: 786414

Za centrale  IQ8M i IQ8C

 

Prednja ploča VGA

Šifra: 786914

Za centrale  IQ8M i IQ8C

 

Prednja ploča VGA sa štampačem

Šifra 768436

Prednja ploča 8008 LCD

Šifra: 768411

Samo je Engleska verzija dostupna

Prednja ploča 8008 VGA

Šifra: 772477

Modul za periferije i 1 micromodul

Šifra: 772476

Za centrale IQ8C i IQ8M

Šifra: 772478

Modul za proširenje i 1 micromodul

Proširni modul za 3 micromodula

Šifra: 772479

Modul za periferije

Šifra: 784892

Modul štampača za IQ8M

Šifra: 789303

Proširenje za smeštaj akumlatora

 

Proširenje kućišta centrala IQ8 M i C

Šifra: 771794

CPU kartica centrale 8008

Šifra: 784760

Katrica koja omogućava priključenje dodatnih proširenja centrale, posreduje u komunikaciji, i obezbeđuje izvode za priključenje perifernih uređaja

 

I/O kartica centrale 8008

Šifra: 784026

Za napajanje, centrale periferije i punjenje baterije 12VDC/4A i 24VDC/1A

Maximalni kapacitet baterija 2x40Ah

Napojna jedinica centrale 8008

Šifra: 784381

Mikromodul za priključenje 4 zone konvencionalnih detektora

Mikromodul za 4 zone

Šifra: 784382

Mikromodul za priključenje 1 analogne petlje sa max. 127 adresibilnih javljača serije 9200

 

Šifra: 804382

Mikromodul za priključenje 1 analogne petlje sa max. 127 adresibilnih javljača serije 9200 ili IQ8

Mikromodul analogne petlje IQ8 + 9200

Mikromodul analogne petlje 9200

Šifra: 784385

Mikromodul interfejs prema centrali instaliranoj na vatrogasnoj stanici

Mikromodul za MasterBox

Šifra: 784842

Serijski interfejs centrale za periferne uređaje kao štampač, paralelni indikacioni tablo, diagnostički softver...

Mikromodul RS-232 / TTY

Šifra: 787530

Mikromodul za aktiviranje izvršnih funkcija centrale sa 4 programabilna relejna izlaza

Mikromodul sa 4 releja

Šifra: 787531

Mikromodul za aktiviranje izvršnih funkcija centrale sa 3 programabilna nadzirana relejna izlaza

Mikromodul sa 3 releja

Šifra: 787532

Mikromodul za aktiviranje izvršnih funkcija centrale sa 2 programabilna nadzirana relejna izlaza i jednim izlazom smetnje

Mikromodul sa 3 releja - smetnja

Šifra: 787533

Mikromodul za nadziranje i upravljenje jednom zonom gašenja po Vds-u i jednim programabilnim relejnim izlazom

Mikromodul za 1 zonu gašenja

Šifra: 784840

Mikromodul za komunikaciju između centrala, odnosno centrale i WinMag softwera.

Mikromodul Essernet  mreže 62,5K

Šifra: 784841

Mikromodul za komunikaciju između centrala, odnosno centrale i WinMag softwera.

 

Mikromodul Essernet  mreže 500K