Text Box: ESSER ostalo

FITIS-JU d.o.o.  Petra Svačića 12A,   Subotica

Tel. +381 24 553-373, 552-620

e-mail :   office@fitis-ju.co.rs

Na stranici su prezentovana podnožja detektora, uređaji za uzbunjivanje, paralelni indikatori i montažni materijali

Šifra: 781585

Podnožje sa adressibilnom pločicom za Ex oblasti

Podnožje detektora za Ex

Šifra: 764744

Zehner barijera za Ex

Šifra: 781590

Podnožje detektora serije 9x00 standardno

Šifra: 781588

Podnožje detektora serije 9x00 relejno

Šifra: 805590

Podnožje detektora serije IQ8 standardno

Šifra: 805591

Podnožje detektora serije IQ8 relejno

Šifra: 781495

Adapter za OG montažu niski

Šifra: 781497

Šifra: 781498

Adapter za OG montažu

Adapter za montažu na spušteni plafon

Šifra: 805571

Adapter za montažu na spušteni plafon IQ8

Šifra: 781335

Može da napaja detektorske zone koje zahtevaju 24V-no napajanje do 4 zone odnosno 125mA

DC/DC konverter 12V/24V

Šifra: 804863 - sa izolatorom

Šifra: 804864 - sa relejnim izlazom

Za praćenje stanja tehničkih alarmnih kontakta (kao ispravnost agregata, nivo/pritisak vode za gašenje...)

Modul tehničkog alarma

Šifra: 805863 - sa izolatorom kao 804863

Šifra: 805864 - sa relejem kao 804864

U makrolom kućištu

Modul tehničkog alarma

Šifra: 804869

Sa izolatorom adresne petlje. Za praćenje stanja tehničkih alarmnih kontakta (kao ispravnost agregata, nivo/pritisak vode za gašenje...)

Modul tehničkog alarma IQ8

Šifra: 784026

Za napajanje, centrale periferije i punjenje baterije 12VDC/4A i 24VDC/1A

Maximalni kapacitet baterija 2x40Ah

Napojna jedinica centrale 8008

Šifra: 807205 bela,   Šifra: 807206 crvena,

Sirena napajana sa adresibilne petlje.

97dB, 5mA na 42V

Sirena IQ8 Lumivox

Šifra: 807332— crvena,   Šifra: 807322—bela

Sirena napajana sa adresibilne petlje.

97dB, 5mA na 42V

memorija za govornu poruku

Šifra: 807224

Sirena i bljeskalica napajana sa adresibilne petlje.

97dB, 10mA na 42V, max. 24cd peak/ 3.87cd effective

Sirena IQ8 Lumivox sa bljeskalicom

Sirena IQ8 Lumivox sa tonskim modulom

Šifra: 807372

Sirena i bljeskalica napajana sa adresibilne petlje.

97dB, 10mA na 42V, max. 24cd peak/ 3.87cd effective

memorija za govornu poruku

Sirena IQ8 Lumivox sa tonskim mod. Bljeskalicom

Šifra: 807212—narandžasta,  Šifra: 807214—crvena …..

Bljeskalica napajana sa adresibilne petlje.

5mA na 42V, max. 24cd peak/ 3.87cd effective

Bljeskalica IQ8 Lumivox u više boja

Šifra 766235 - crvena

Šifra 766236 - bela

Sirena za unutrašnju montažu sa 26 tonska signala koja se biraju DIP prekidačem.

Sirena 92dB

Šifra 766239

Sirena sa 32 tonska signala koja se biraju DIP prekidačem.

do 120dB tipično 109dB, 10-28VDC potrošnja tipično 140mA. IP42 zaštita

Sirena 109dB

Šifra 766261

Sirena za montažu ispod detektora serije 9x00 sa relejnim podnožjem. 28 tonska signala koja se biraju DIP prekidačem.

do 102dB tipično 87dB, 10-28VDC potrošnja tipično 9mA startovanje 30mA.

Podmetač podnožja sa sirenom

Šifra: 045040

Za montažu u sigurnosne Ex oblasti (zona2 i 22), aluminijumsko kućište. Napajanje 10-14VDC, struja 300mA, 106dB, IP56 zaštita.

Sirena DS-10 Ex

Šifra: 766253

Za montažu u sigurnosne Ex oblasti (zona1 i 2 2G/3G), aluminijumsko kućište. Napajanje 12VDC, struja 195mA, 110dB, IP67 zaštita.

Sirena 110dB Ex

Šifra: 766303 - 12VDC, 350mA,  Šifra: 766304 - 24VDC, 250mA - Narandžasta

Šifra: 766305 - 12VDC, 350mA,   Šifra: 766306 - 24VDC, 250mA - Crvena

Šifra: 766307 - 12VDC, 350mA     Šifra: 766308 - 24VDC, 250mA—Zelena

Frekvencija 1Hz podešljiva, Energija svetlosti 5-Joul, IP-54 zaštita

Mikromodul Essernet mreže 500K

Šifra: 766310 - 12VDC    Šifra: 766320 - 24VDC—Crvena

Šifra: 766312 - 12VDC    Šifra: 766322 - 24VDC—Narandžasta

Šifra: 766310 - 12VDC    Šifra: 766320 - 24VDC—Zelena

200mA, frekvencija 1Hz podešljiva, energija svetlosti 1-Joul, IP-54 zaštita

Bljeskalica

Šifra: 766240

Za unutrašnju i vanjsku montažu. Sirena i bljeskalica se mogu odvojeno aktivirati.

Napajanje 9-15VDC, 97dB, 0.7-Joul, IP54 zaštita IP-65 sa 766237

Sirena sa bljeskalica

Šifra: 781804 - napajanje 12V iz detektora

Paralelni indikator za detektore serije 9x00 i IQ8

Paralelni indikator

Šifra: 781814 - napajanje 0,9V sa alarmnog OC kontakta

Paralelni indikator za detektore serije 9x00 i IQ8

Paralelni indikator