Text Box: ESSER moduli addresibilne petlje i mreže

FITIS-JU d.o.o.  Petra Svačića 12A,   Subotica

Tel. +381 24 553-373, 552-620

e-mail :   office@fitis-ju.co.rs

Moduli petlje odnosno ESSERNET mreže pružaju dodatne mogućnosti proširivanja i prilagođavanja mogućnosti i kapaciteta centrale zahtevima objekta. Ovi moduli omogućavaju fleksibilno proširivanje centrale bez naknadnog kabliranja do centrale.

Šifra: 808610

12 programabilnih relejnih izlaza, 11 sa NO ili NC kontaktom po izboru, 12 samo NO. Treba obezbediti napajanje za modul 12 ili 24 volta.

Transponder sa 12 releja

Šifra: 808611

Neophodno napajanje za modul 12VDC do 15VDC

Transponder 32 LED lampice

Šifra: 808613

4 ulaza za konvencionalne zone i dva programabilna nadzirana relejna izlaza. Neophodno napajanje za modul 12VDC ili 24VDC

Transponder 4 ulaza 2 izlaza

Šifra: 808614

Ulaz za jednu konvencionalnu zonu

Transpnder jedna ulazna zona

Šifra: 808615

Transponder za komunikaciju sa centralom 8010 za gašenje

Neophodno napajanje za modul 12VDC ili 24VDC

Transponder za centralu 8010

Šifra: 808619

Interfejsa za požarna vrata, sa prikazom statusa požarnih vrata

Neophodno napajanje za modul 12VDC ili 24VDC

Transponder za požarna vrata

Šifra: 808630

Omogućava priključenje 4 zone konvencionalnih javljača ostalih proizvođača. Napon zone se može programirati od 18-24VDC

Neophodno napajanje za modul 12VDC

Transponder 4 ulazanih zona ne Esser javljača

Šifra: 788612

Izolator adresne petlje za transpondere.

Šifra: 804791

Ugrađen transpobnder sa 32 LED izlatza, tako da indikacije na panelu su programabilne

Paralelni indikator sa 32 LED

Izolator za transpondere

Šifra: 785101

Prikaz događaja na LED lampicama zajedničke signalizacije, upozorenje internom zujalicom. Opis događaja se prikazuje na LCD displeju sa 16 karaktera i dva reda.

Povezivanje preko RS-485 mreže do 31 panel na centralu

Paralelni indikator sa LCD displejem

Šifra: 784892

Repeater panel sa svim funkcijama centrale

Šifra: 784710

Povezuje se na FACP80, seriju 8000 i IQ8 centrale, i pruža uvid vatrogascima u stanje sistema signalizacije požara

Centrala za vatrogasnu stanicu

Šifra: 784865

Repeter dodatno produžava razdaljinu između dva učesnika Essernet komunikacije za 1000m. Do dva repeatera se mogu koristiti između dve centrale

Essernet repeator 62,5K

Šifra: 784843

Repeter dodatno produžava razdaljinu između dva učesnika Essernet komunikacije za 1000m. Do dva repeatera se mogu koristiti između dve centrale

Essernet repeator 500K

Šifra: 784763

U zavisnosti od optičkog kabla može produžiti distancu Essernet komunikacije do 3km. Preporučeni kablovi su 50/125μm i 62.5/125μm multi-mode fiber.

Fiberoptički konverter za Essernet

Šifra: 784856

Za povezivanje PC-applikacija sa centralom na bazi EDP protokola - Winmag.

Serijski Essernet interfejs - dvosmerni

Šifra: 772386

Za serijcki Essernet interfejs

Šifra: 772387

Za serijski Essernet interfejs

Interfejs TTY/CL-20mA

Interfejs RS-232/V24

Šifra: 788606

Kućište serijskog Essernet interfejsa