Text Box: ESSER ručni javljači

FITIS-JU d.o.o.  Petra Svačića 12A,   Subotica

Tel. +381 24 553-373, 552-620

e-mail :   office@fitis-ju.co.rs

Sem standardnih ručnih javljača u ponudi su i namenski ručni javljači kao i dodaci za montažu

Šifra: 804900 - Sa indikatorom alarma

Šifra: 804901 - Sa dva alarmna kontakta 

Ručni javljač konvencionalni IQ8 oblik

Šifra: 804905 Sa memorijom alarma - priključak za konvencionalnu zonu

Šifra: 804906 kao 905 ali sa dodatnim izolatorom petlje

Ručni javljač adresibilni IQ8

šifra: 704900 Crveno kućište sa staklom i ključem               šifra: 704901 Plavo kućište sa staklom i ključem

šifra: 704902 Žuto kućište sa staklom i ključem                   šifra: 704903 Narandžasto kućište sa staklom i ključem,

šifra: 704904 Zeleno kućište sa staklom i ključem

 

Kućišta za ručne javljače IQ8 oblik

Šifra: 804970

Modul ručnog javljača, kućište, staklo i ključ

Šifra: 804973 sa providnom plastikom umesto stakla

Ručni javljač u kućištu IQ8 oblik

Šifra: 804971

Adresibilni modul ručnog javljača IQ8 sa izolatorom, kućište, staklom i ključem

Ručni javljač u kućištu IQ8 serije

Šifra: 704960 rezervno staklo

Šifra: 704964 rezervno staklo - od providne plastike cena    Pakovanje po 10

Rezervno staklo za IQ8 kućišta

Šifra: 704965

Zaštitni poklopac IQ8 oblika ručnog javljača

Šifra: 704967

Šifra: 704426 sa dva kontakta

Modul konvencionalnog ručnog javljača 9000

Ram za montažu IQ8 oblika ručnog javljača

Šifra: 804423 sa izolatorom petlje

Modul konvencionalnog ručnog javljača 9200

Šifra: 704702 - crveno

Šifra: 704770 - žuto

Šifra: 704750 - plavo

Kućište ručnog javljača 9x00 plastično

Šifra: 704800 - Crveno neutralno

Šifra: 704850 - Plavo neutralno

Šifra: 704870 - Žuto neutralno

Kućište ručnog javljača 9x00 - aluminijumsko

Šifra: 781682 - Crveno

Šifra: 781692 - Plavo

Zaštitni poklopac ručnog javljača 9x00

Šifra: 761630

Prenos alarmnog signala na niskim frekvencijama na udaljenosti do maksimalno 20km. Koristi se sa interfejsom 772180

Ručni javljač za udaljene objekte

Šifra: 772180

Interfejs za prihvat signala sa ručnog javljača 761630

Interfejs za prihvat signala

Šifra: 761695

Ručni javljač serije 9200 sa izolatorom u kućištu za vanjsku montažu

Ručni javljač 9200 IP66

Šifra: 761696

Ručni javljač serije 9200 sa izolatorom u kućištu za Ex izvedbu

Kategorija II 2G, explozivna zaštita Eex emd IIC T6

Ručni javljač 9200 Ex