Text Box: ESSER specijalni detektori

FITIS-JU d.o.o.  Petra Svačića 12A,   Subotica

Tel. +381 24 553-373, 552-620

e-mail :   office@fitis-ju.co.rs

Specijalni javljači služe za uslove rada i ambijente u kojima obični javljači ne mogu raditi ili kao jeftinija alternative običnih javljača

Šifra: 761199, bez Vds

Temperatura alarma 71°C, indikacija sa LED lampicom. Po naručbi se alarmmna temperatura može podešavati između 71°C - 385°C.

Detektor toplote

Šifra: 062110

Autonomni detektor požara sa baterijom i sirenom

Samostalni detektor S-1000

Šifra: 761347

Ex sertifikat: EEx d IIC T5-T6, T86°C DEMKO 02 ATEX 132195

Sa ugrađenim krajnim otpornikom, i relejem smetnje.

Infra crveni detektor plamena Ex

Šifra: 761348

Ex sertifikat: EEx d IIC T5-T6, T86°C DEMKO 02 ATEX 132195

Sa ugrađenim krajnim otpornikom, i relejem smetnje.

Ultra violetni detektor plamena Ex

Šifra: 761349

Ex sertifikat: EEx d IIC T5-T6, T86°C DEMKO 02 ATEX 132195

Sa ugrađenim krajnim otpornikom, i relejem smetnje.

Alarm se aktivira samo u slučaju da oba detektora registruju potreban nivo

UV/IC detektor plamena Ex

Šifra: 781453

Ventury cevi se naručuju posebno

Šifra 781456 - cev 0,6m,  Šifra 781457 - cev 1,5m,   Šifra 781458 - cev 2,8m

Detektor po ventury principu

Šifra: 761260

Interfejs za zasenzor kabel zahteva napajanje 24VDC

Šifra: 761245 - senzor kabel plavi,   Šifra: 761246 - senzor kabel crni za agressivnu sredinu

Šifra: 761247 - senzor kabel crni sa čeličnim plaštom za agressivnu sredinu sa mehaničkom zaštitom.

Linijski detektor toplote LHD4

Šifra: 761315

Domet 50m

Napajanje 10,2-30VDC. Sastoji se od predajnika i prijemnika. Signal iz predajnika se prizmom reflektuje u prijemnik gde se vrši analiza. Poseduje relejni izlaz za alarm i smetnju. Podešavanje nivoa osetljivosti.

Šifra: 761316

Domet 100m

Napajanje 10,2-30VDC. Sastoji se od predajnika i prijemnika. Signal iz predajnika se prizmom reflektuje u prijemnik gde se vrši analiza. Poseduje relejni izlaz za alarm i smetnju. Podešavanje nivoa osetljivosti.

Linijski detektor požara Fireray 100RV

Linijski detektor požara Fireray 50RV

Šifra: 761321

Domet 100m

Napajanje 10,2-30VDC. Sastoji se od predajnika i prijemnika. Signal iz predajnika se šalje u prijemnik gde se vrši analiza. Poseduje relejni izlaz za alarm i smetnju. Podešavanje nivoa osetljivosti.

Linijski detektor požara Fireray 2000

Šifra: 801519

Absorbciona cev dužine do 80m. Osetljivost 0,005%. Kontrola filtara i protoka vazduha. Memorija za 1200 događaja.

Aspiracioni detektor LRS compact

Šifra: 761500

Četri absorbcione cevi ukupne dužine do 200m. Osetljivost 0,005%. Kontrola filtara i protoka vazduha. Memorija za 1800 događaja.

Aspiracioni detektor LRS-100

Šifra: 761501

Tastatura sa LCD displejem za rukovanje sa aspiracionim dertektorom LRS-100 i LRS compact.

Operaterska tastatura LRS-110

Šifra: 761345

Maksimalna distanca 100m sa 20 usisnih rupa. Nadzor toka vazduha radi signalizacije zagušenja ili kvara.

Aspiracioni detektor LRS-70 sa detektorom

Šifra: 761346

Maksimalna distanca 100m sa 20 usisnih rupa. Nadzor toka vazduha radi signalizacije zagušenja ili kvara, i sa dva detektora.

Aspiracioni detektor LRS-70-2 sa 2 detektora