Text Box: Asoni TCP/IP video rekorderi i softver

FITIS-JU d.o.o.  Petra Svačića 12A,   Subotica

Tel. +381 24 553-373, 552-620

e-mail :   office@fitis-ju.co.rs

Network Video Recorder—NVR služi za posmatranje, snimanje, obradu i pregledavanje slike sa IP kamera. Za podešavanje i posmatranje slike servera i rekordera je dovoljan web broser.

Profesionalni Video Management Softver (Podržava kamere svih značajnih prizvođača IP camera). Posmatranje slika u realnom vremenu 2MP IP kamera do @15 FPS na jednom ekranu istovremeno. Licensa se kupuje za 1, 4,9,16,25,36, 49, 64 kanala. Podrška za Full HD monitor, moguće posmatranje žive slike na do 6 monitora, podrška za snimanje po događaju, algoritmu ili kontinualno, snimanje pre i posle događaja, podrška za mapu i izbor kamera sa mape...

APV7000

Podrška za fisheye i panorama kamere unutar APV7000 softvera

APV7000-Pano

Linux Embedded, 4-kanalni mrežni video rekorderNVR Posmatranje slike u realnom vremenu sa 4 kanala

Podrška za 5Megapixel Asoni IP kamere, Podrška za lokalni monitor, Auto power resume, HDMI izlaz 1080P

NVR6004LX

Linux Embedded, 16-kanalni mrežni video rekorderNVR Posmatranje slike u realnom vremenu sa 16 kanala

2Megapixel Asoni IP kamere Podrška za lokalni monitor, Auto power resume, HDMI izlaz 1080P, besplatni CMS softver

NVR616LX

Windows7, 9-kanalni mrežni video rekorderNVR. Posmatranje slike u realnom vremenu 15FPS/9 kanala

2Megapixel podržava kamere poznatih proizvođača IP kamera podrška za više monitora, IVS, po Onvif standardu

 

NVR609H

Windows7, 36-kanalni mrežni video rekorderNVR. Posmatranje slike u realnom vremenu 15FPS/36 kanala

2Megapixel podržava kamere poznatih proizvođača IP kamera podrška za više monitora, IVS, po Onvif standardu

NVR636H

Windows7, 72-kanalni mrežni video rekorderNVR. Posmatranje slike u realnom vremenu 15FPS/72 kanala

2Megapixel podržava kamere poznatih proizvođača IP kamera podrška za više monitora, IVS, po Onvif standardu

NVR672H

Linux Embedded, 9-kanalni mrežni video rekorderNVR Posmatranje slike u realnom vremenu sa 9 kanala

2Megapixel Asoni IP kamere, Podrška za lokalni monitor, Auto power resume, HDMI izlaz 1080P, besplatni CMS softver

NVR609LX

Windows7, 4-kanalni mrežni video rekorderNVR. Posmatranje slike u realnom vremenu 15FPS/4 kanala

2Megapixel podržava kamere poznatih proizvođača IP kamera podrška za više monitora, IVS, po Onvif standardu

 

NVR604H

Windows7, 16-kanalni mrežni video rekorderNVR. Posmatranje slike u realnom vremenu 15FPS/16 kanala

2Megapixel podržava kamere poznatih proizvođača IP kamera podrška za više monitora, IVS, po Onvif standardu

 

NVR616H

Windows7, 9-kanalni mrežni video rekorderNVR. Posmatranje slike u realnom vremenu 15FPS/9 kanala

2Megapixel podržava kamere poznatih proizvođača IP kamera, podrška za više monitora do 6, IVS,

po Onvif standardu Live view, Playback, Record, E-MAP

NVR7000-9

Windows7, 25-kanalni mrežni video rekorderNVR. Posmatranje slike u realnom vremenu 15FPS/25 kanala

2Megapixel podržava kamere poznatih proizvođača IP kamera, podrška za više monitora do 6, IVS,

po Onvif standardu Live view, Playback, Record, E-MAP

NVR7000-25

Windows7, 36-kanalni mrežni video rekorderNVR. Posmatranje slike u realnom vremenu 15FPS/36 kanala

2Megapixel podržava kamere poznatih proizvođača IP kamera, podrška za više monitora do 6, IVS,

po Onvif standardu Live view, Playback, Record, E-MAP

NVR7000-36

Windows7, 16-kanalni mrežni video rekorderNVR. Posmatranje slike u realnom vremenu 15FPS/16 kanala

2Megapixel podržava kamere poznatih proizvođača IP kamera, podrška za više monitora do 6, IVS,

po Onvif standardu Live view, Playback, Record, E-MAP

NVR7000-16

Windows7, 4-kanalni mrežni video rekorderNVR. Posmatranje slike u realnom vremenu 15FPS/4 kanala

2Megapixel podržava kamere poznatih proizvođača IP kamera podrška za više monitora do 6, IVS,

po Onvif standardu Live view, Playback, Record, E-MAP

NVR7000-4

Windows7, 64-kanalni mrežni video rekorderNVR. Posmatranje slike u realnom vremenu 15FPS/64 kanala

2Megapixel podržava kamere poznatih proizvođača IP kamera, podrška za više monitora do 6, IVS,

po Onvif standardu Live view, Playback, Record, E-MAP

NVR7000-64

Windows7, do 100-kanalni mrežni video rekorderNVR. High data rate do 400Mbps preko ugrađenog RAID sistema

podrška za do 8 HDD podržava kamere poznatih proizvođača IP kamera, po Onvif standardu

APV7000 licensa nije uključena u cenu

NVR7000-RAID

Windows7, 49-kanalni mrežni video rekorderNVR. Posmatranje slike u realnom vremenu 15FPS/49 kanala

2Megapixel podržava kamere poznatih proizvođača IP kamera, podrška za više monitora do 6, IVS,

po Onvif standardu Live view, Playback, Record, E-MAP

NVR7000-49

POE Extender Kit za unutrašnju montažu, IEEE 802.3af, 200~300Metera domet, do maks. 15.4W izlazne snage

AP100T/R

POE Extender Kit za unutrašnju montažu, IEEE 802.3af, 200~300Metera domet, do maks. 30W izlazne snage

AP130T/R

Ethernet Extender Kit, Ethernet preko Coaksialnog kabla. 100Mbps bandwidth,

maksimalan domet 200~300Metera preko RG6/RG59 video-grade coaksialnog kabla.

(napajanje potrebno samo na jednom kraju)

AW100T/R