Text Box: KILSEN adresibilne centrale

FITIS-JU d.o.o.  Petra Svačića 12A,   Subotica

Tel. +381 24 553-373, 552-620

e-mail :   office@fitis-ju.co.rs

KILSEN poseduje manje centrale sa unapred definisanom konfiguracijom i veće centrale  koje se grade na modularnom principu i mogu se isporučiti odnosno proširivati prema zahtevima objekta.

Centrala sa jednom adresibilnom petljom, bez mogućnosti za proširenje. LCD displej 4x16 karaktera, alfanumerička tastatura, 125 detektora + 125 I/O modula, RS-232 komunikacija (RS-485 opciono) relej alarma i smetnje (1A/30V) i dva kontrolisana izlaza za sirene (250mA). Dimenzije 420 x 334 x 100 mm.

Napajanje 220VAC/175mA odnosno 241mA u alarmu,. Petlja 26-32V maksimalna struja 400mA , 44Ohma 500nF

Adresibilna požarna centrala KSA-701-1

Centrala sa dve adresibilnom petljom, bez mogućnosti za proširenje. LCD displej 4x16 karaktera, alfanumerička tastatura, 125 detektora + 125 I/O modula po petlji, RS-232 komunikacija (RS-485 opciono), relej alarma i smetnje (1A/30V) i dva kontrolisana izlaza za sirene (250mA). Dimenzije 420 x 334 x 100 mm.

Napajanje 220VAC/175mA odnosno 241mA u alarmu,. Petlja 26-32V maksimalna struja 400mA , 44Ohma 500nF

Adresibilna požarna centrala KSA-701-2

Analogno adresibilna centrala (proširljiva sa 1 ili 2 petlje) sa LCD displejem 4 x 40 karaktera, i alfanumeričkom tastaturom. Kapacitet 125 detektora + 125 I/O modula po petlji, reljeni izlazi za alarm i smetnju (1A/30V) i dva kontrolisana izlaza za sirenu (250mA). 

Dimenzije 480 x 455 x 140 mm.

Napajanje 220VAC/175mA odnosno 241mA u alarmu,. Petlja 26-32V maksimalna struja 400mA , 44Ohma 500nF

Adresibilna požarna centrala KSA-702

Analogno adresibilna centrala (proširljiva sa 1 do 5 petlje) sa LCD displejem 4 x 40 karaktera, i alfanumeričkom tastaturom. Kapacitet 125 detektora + 125 I/O modula po petlji, reljeni izlazi za alarm i smetnju (1A/30V) i dva kontrolisana izlaza za sirenu (250mA).

Dimenzije 480 x 455 x 140 mm.

Napajanje 220VAC/175mA odnosno 241 u alarmu,. Petlja 26-32V maksimalna struja 400mA , 44Ohma 500nF

Adresibilna požarna centrala KSA-705

Analogno adresibilna centrala (proširljiva sa 1 do 5 petlje) sa LCD displejem 4 x 40 karaktera, i alfanumeričkom tastaturom. Ugrađen štampač događaja. Kapacitet 125 detektora + 125 I/O modula po petlji, reljeni izlazi za alarm i smetnju (1A/30V) i dva kontrolisana izlaza za sirenu (250mA). Dimenzije 480 x 455 x 140 mm.

Napajanje 220VAC/175mA odnosno 241 u alarmu,. Petlja 26-32V maksimalna struja 400mA , 44Ohma 500nF

Adresibilna požarna centrala KSA-705P

Dvosmerni mini repeater (paralelni indikacioni tablo) sa LCD displejem od 4x16 karaktera. Komunikacija sa svim centralama serije KSA-700 sa RS-485 protokolom. Dimenzije 420 x 334 x 100 mm.

Napajanje 220VAC/175mA odnosno 200 u alarmu.

Repeater panel KSA-701R

Aplikacija sa grafičkim mapama namenjena za centrale serije KSA-701, i KSA-702. Omogućava direktan nadzor i upravljanje sistemom zaštite od požara preko PC računara, korišćenjem mapa objekata i korisničkih funkcija za upravljanje i nadzor centralom javljačima i periferijom. Razvijen za rad pod Microsoft Windows™ 98 Second Edition ili Windows 2000 (Service Pack 3 ili kasniji).

Grafički softver PC-Graph 102

Aplikacija sa grafičkim mapama namenjena za centrale serije KSA-705. Omogućava direktan nadzor i upravljanje sistemom zaštite od požara preko PC računara, korišćenjem mapa objekata i korisničkih funkcija za upravljanje i nadzor centralom javljačima i periferijom. Razvijen za rad pod Microsoft Windows™ 98 Second Edition ili Windows 2000 (Service Pack 3 ili kasniji).

Aplikacija sa grafičkim mapama namenjena za sisteme umreženih centrala serije KSA-700. Omogućava direktan nadzor i upravljanje sistemom zaštite od požara preko PC računara, korišćenjem mapa objekata i korisničkih funkcija za upravljanje i nadzor centralom javljačima i periferijom. Razvijen za rad pod Microsoft Windows™ 98 Second Edition ili Windows 2000 (Service Pack 3 ili kasniji).

Grafički softver PC-Graph-105NW

Grafički softver PC-Graph 105

Modul za glasovnu SMS, data dojavu događaja na adresibilnim centralama serije KSA700 preko GSM mreže 900/1800MHz.

GSM protokoli: GSM 07.07 ili 07.05,  izlazna snaga 2W (900MHz) ili 1W (1800MHz),

Napajanje 5-32V, mirna struja 300mA peek 1.8A.

 

GSM modul za centralu

Konverter RS232 na ETHERNET za povezivanje adresibilnih centrala serije KSA700 na PC preko ETHERNET mreže TCP/IP protokolom kablom kategorije 5

Ethernet interfejs MOD-ETH

Proširni modul analogne petlje za centrale KSA702 i KSA705 sa izolatorima na izlazu radi zaštite od kratkog spoja. Kapacitet 125 detektora + 125 I/O modula.

Napajanje 26-36V, maksimalna potrošnja 400mA, linija petlje 44Ohm-a i 500nF

Modul analogne petlje KAL-701

Proširenje komunikacionim portom RS-232 za centrale KSA-702 i KSA-705 radi priključenja štampača, PC računara itd.

Maksimalna distanca 15m, 3 žilna komunikacija do 9600 baud-a

Komunikacioni modul RS-232 KAL-732

Proširenje komunikacionim portom RS-485 za centrale KSA-702 i KSA-705 radi priključenja štampača, PC računara itd. Za umrežavanje centrala je ova kartica neophodna.

Maksimalna distanca 1200m, krajnji otpornik 150 ohma, Kabel CAT5 upredena parica sa širmom

Komunikacioni modul RS-485 KAL-785

RS485 komunikaciona kartica za centrale i repeatere KSA701.Jedan je neophodan za komunikaciju centrala u mreži.

NC-785 RS-485 komunikacioni interfejs

Signalizacija pozara, Kontrola pristupa, Video Nadzor, SOS signalizacija, Razglas, Provala, Alarm, Kamera, DVR, Evidencija radnog vremena, Zvucnik, Pojacalo, ESSER, UTC Fire & Security, Honeywell, IP kamera ozvučenje, Asoni, CYTech, adresibilna centrala, konvencionalna centrala, opticki termicki jonizacioni detektor pozar, adresabilni, adresibilna petlja, gasenje, javljac, linijski javljač, centrala za gašenje, GE, dome kamere, speed dome, objektiv, digitalni video rekorder, kuciste kamere, zoom kamera, IP kamera, Pan Tilt Zoom P/T/Z, IP video nadzor, IP kamera, IP kamere, IP digitalni video rekorder, wireless dome kamera, IP video server, Aritech, Interlogix, Alarmna centrala, signalizacija provale senzor pokreta, IC detektor, lom stakla, detektor loma stakla, vanjska sirena, alarmna sirena, Monacor atenuator pojacalo snage, predpojacalo, tuner,,player, CD plejer, FM radio PA zonski mikrofon, zvucnik, horn, audio matrica uzbunjivanje, selektor, konferencijski sistem, IP razglas, sistem evakuacije, evakuacija, konferencija, prevod, CyberNet sistem za uzbunjivanje, Hotelsko bolnicka signalizacija, SOS taster, SOS centrala, taster za pacijente, T&A kontroler, bezkontaktni citac, bezkontaktna kartica, proxy terminal radnog vremena, terminal kontrole pristupa, T&A software, program za radno vreme, ugljen monoksid, signalizacija CO, signalizacija opasnih gasova, detektor CO, centrala CO, gaspano

centrala CO, gaspano

Nova serija adresibilnih central koja je razvijena da bude u skaldu sa najnovijim standardima i zahtevima sistema zaštite od požara. Poseduje jednu analognu petlju, dva ulaza, četri nadzirana izlaza (2x750mA, 2x350mA) i dva relejna izlaza, komunikacione portove Ethernet, 3xUSB i 3xRS-232. Veliki LCD displej sa grafičkim simbolima, tri nivoa autorizacije korisnika, dnevnik događaja od 9999 memorisana događaja. Modularan dizajn laka montaža povezivanje i konfiguracija—srpski jezik. Dimenzije 449.6 x 580.8 x 169.4 mm.

Napajanje 220VAC/175mA odnosno 241mA u alarmu,. Petlja 26-32V maksimalna struja 400mA , 44Ohma 500nF

Adresibilna požarna centrala KFP-AF1-xx

Centrala istih karakteristika kao i KFP-AF1-xx sa dodatom funkcijom poziva vatrogasaca i neophodnim korisničkim interfejsom za rukovanje funkcijom poziva.

Adresibilna požarna centrala KFP-AF1-FB-xx

Nova serija adresibilnih central koja je razvijena da bude u skaldu sa najnovijim standardima i zahtevima sistema zaštite od požara. Poseduje dve analogne petlje—proširljiva do četri, dva ulaza, šest nadzirana izlaza (4x750mA, 2x350mA) i dva relejna izlaza, komunikacione portove Ethernet, 3xUSB i 3xRS-232. Veliki LCD displej sa grafičkim simbolima, tri nivoa autorizacije korisnika, dnevnik događaja od 9999 memorisana događaja. Modularan dizajn laka montaža povezivanje i konfiguracija—srpski jezik. Dimenzije 449.6 x 580.8 x 169.4 mm.

Adresibilna požarna centrala KFP-AF2-xx

Centrala istih karakteristika kao i KFP-AF2-xx sa dodatom funkcijom poziva vatrogasaca i neophodnim korisničkim interfejsom za rukovanje funkcijom poziva.

Adresibilna požarna centrala KFP-AF2-FB-xx

Varijanta centrale koja ne poseduje adresibilnu petlju i sa ugrađenom mrežnom karticom služi za prikaz stanja sistema signalizacije požara (svih centrala na petlji) i upravljanje sistemom. Ima funkcionalnost primarne centrale i namenjena je za ugradnju na izmeštene objekte ili prostorije odakle se želi vršiti nadzor sistema  —srpski jezik. Dimenzije 449.6 x 580.8 x 169.4 mm

Repeater panel KFP-AFR-xx

Varijanta centrale koja ne poseduje adresibilnu petlju i sa ugrađenom mrežnom karticom služi za prikaz stanja sistema signalizacije požara (svih centrala na petlji) i upravljanje sistemom koji se sastoji od centrala sa funkcijom poziva vatrogasaca. Ima funkcionalnost primarne centrale i namenjena je za ugradnju na izmeštene objekte ili prostorije odakle se želi vršiti nadzor sistema  —srpski jezik. Dimenzije 449.6 x 580.8 x 169.4 mm

Repeater panel KFP-AFR-FB-xx

Kartica služi za proširenje central KFP-AF2 sa dodatne dve adresibilne petlje i četri programabilna izlaza.

Kartica adresibilne petlje KFP-A-LB

Postavljanjem mrežne kartice, centrale se mogu umrežavati u Firenet mrežu (na bazi RS-485 protokola) do 32 učesnika, i najveća udaljenost između susednih učesnika je 1200m.

Proširenje centrale sa 6 programabilnih open kolektor izlaza i dva programabilna relejna izlaza

Relejna kartica 2010-2-RB

Mrežna kartica 2010-2-NB