Text Box: KILSEN elementi adresibilne petlje

FITIS-JU d.o.o.  Petra Svačića 12A,   Subotica

Tel. +381 24 553-373, 552-620

e-mail :   office@fitis-ju.co.rs

Elemente adresibilne petlje čine javljači odnosno transponderi koji proširuju funkcionalnost analogne petlje. Na adresibilnu petlju je moguće priključiti 125 javljača i 125 ručnih javljača u kombinaciji sa transponderima

Analogno adresibilni ionizacioni detektor požara. Dve signalne lampice za indikaciju stanja i mehanizmom za zatvaranje detektora u podnožje. Podnožje se posebno naručuje Boja ABS bela. Dimenzije 45x99mm

Napajanje: 18-38VDC, Mirna struja: 200uA, Alarmna struja < 11mA

Adresibilni jonizacioni javljač požara KL-700A

Analogno adresibilni termički detektor požara. Dve signalne lampice za indikaciju stanja i mehanizmom za zatvaranje detektora u podnožje.  Podnožje se posebno naručuje Boja ABS bela. Dimenzije 45x99mm

Napajanje: 18-38VDC, Mirna struja: 250uA, Alarmna struja < 11mA

Adresibilni termički javljač požara KL-710A

Analogno adresibilni optički detektor požara. Dve signalne lampice za indikaciju stanja i mehanizmom za zatvaranje detektora u podnožje. Zamenljiva optička komora. Podnožje se posebno naručuje Boja ABS bela.Dimenzije 45x99mm

Napajanje: 18-38VDC, Mirna struja: 350uA, Alarmna struja < 11mA

Adresibilni optički javljač požara KL-731A

Analogno adresibilni optičko-termički detektor požara. Dve signalne lampice za indikaciju stanja i mehanizmom za zatvaranje detektora u podnožje. Podnožje se posebno naručuje Boja ABS bela.Dimenzije 51x99mm

Napajanje: 18-38VDC, Mirna struja: 250uA, Alarmna struja < 5mA

Adresibilni optičko-term javljač požara KL-735A

Analogno adresibilni modul ručnog javljača sa statusnom lampicom i ključem za testiranje, Pogodan za nazidnu ili ugradnu montažu. Materjial ABS plastika, crvena Dimenzije 87 x 87 x 20 mm.

Napajanje: 18-38VDC, Mirna struja: 90-120uA, Alarmna struja < 3.5mA

Adresibilni ručni javljač KAL-455

Modul za priključenje jedne konvencionalne zone sa 20 automatskih detektore, ili neograničenog broja ručnih javljača na analogno adresibilni sistem. Detekcija i signalizacija greške na liniji kao prekida ili kratak spoj. Treba obezbediti napajanje 24 V. Zauzima  jednu adresu.

Dimenzije 150 x 110 x 70 mm. Napajanje: 22-38V, Mirna struja: 90-105uA, Alarmna struja < 3mA, Krajnji otpornik : 4k7

Transponder za prihvat 1 konv. Zone KAL-710

Modul za priključenje četri konvencionalne zone sa 20 automatskih detektore, ili neograničenog broja ručnih javljača na analogno adresibilni sistem. Detekcija i signalizacija greške na liniji kao prekida ili kratak spoj. Treba obezbediti napajanje 24 V. Zauzima  četri adrese.

Dimenzije 150 x 110 x 70 mm. Napajanje: 22-38V, Mirna struja: 90-105uA, Alarmna struja < 3mA, Krajnji otpornik : 4k7

 

Transponder za prihvat 4 konv. Zone KAL-714C

Modul za priključenje jednog sektora gašenja sa tri ulazne linije (start i stop taster, i status sistema kao pritisak u bocama) na analogno adresibilni sistem. Tri programirana nadzirana izlaza (glavni ventil, sirena, i signalna lampa). Treba obezbediti napajanje 24 V. Zauzima  jednu adresu. Dimenzije 150 x 110 x 70 mm.

Napajanje: 22-38V, Mirna struja: 110 -210uA , Alarmna struja < 10mA, Krajnji otpornik : 4k7, Relejni kontakti 2.5A

Modul sa programabilnim beznaponsim relejnim kontaktima (C, NC, NO) kojima se upravlja preko analogne petlje. Treba obezbediti napajanje 24 V. Zauzima  jednu adresu. Dimenzije 150 x 110 x 70 mm.

Napajanje: 22-38V, Mirna struja: 70 -100uA , Alarmna struja < 3.5mA, Relejni kontakti ‚0.5A/30VDC

Transponder sa 1 relejnim izlazom KAL-730

Transponder za kontrol zone gašenja KAL-726C

Modul sa četri programabilna beznaponska relejna kontakta (C, NC, NO) kojima se upravlja preko analogne petlje. Treba obezbediti napajanje 24 V. Zauzima četri adrese. Dimenzije 150 x 110 x 70 mm.

Napajanje: 22-38V, Mirna struja: 110 –135uA , Alarmna struja < 10mA, Relejni kontakti 0.5A/30VDC

Transponder sa 4 relejna izlaza KAL-734C

Modul sa programabilnim nadziranim izlazom za sirene ili druge izvršne periferije kojima se upravlja preko analogne petlje. Treba obezbediti napajanje 24 V. Zauzima  jednu adresu. Dimenzije 150 x 110 x 70 mm.

Napajanje: 22-38V, Mirna struja: 110 –135uA , Alarmna struja < 3.6mA, Krajnji otpornik 4.7K, Relejni kontakti 1.25A/250VAC

Transponder sa kont. izlazom za sirene KAL-740

Izolator analogne petlje koja služi kao zaštita petlje od kratkog spoja. U slučaju kratkog spojs van funkcije je deo petlje između dva izolatora. Ne zauzima adresu. Napajanje: 22-38V, Mirna struja: 110 –135uA , Alarmna struja < 10mA

Transponder sa izolatorom petlje KAL-775

Izolatorsko podnožje za detektore serije 700A. Mehanizam za zatvaranje detektora, pogodan za montažu na neravne površine. Materijal ABS plastika bela.

Napajanje: 22-38V, Mirna struja: 50uA, Struja otvaranja izolatora 6mA, Impedansa: 140M ohm

Podnožje detektora sa izolatorom KZ-705I

Podnožje za detektore serije 700A sa ugrađenom sirenom 80dB 3mA. Mehanizam za zatvaranje detektora, pogodan za montažu na neravne površine. Materijal ABS plastika bela.

Napajanje: 22-38V, Mirna struja: 300uA, Audio izlaz 85dB na 3mA ili 95dB na 5mA

Podnožje detektora sa sirenom KZ-705AS

Modul za kontrolu i nadzor za jedna požarna vrata. Poseduje ulaz za kontrolu stanja vrata (otvoreno/zatvoreno) I relejni izlaz za upravljanje vratima u slučaju požara preko elektromagnetnog držača vrata. Vrši i nadziranje napajanja za elektromagnetni držač

Napajanje: 22-38V, Mirna struja: 110 –135uA , Alarmna struja < 10mA, Krajnji otpornik 4.7K, Relejni kontakti 0.5A/30V.

Dimenzije 150 x 110 x 70 mm.

Transponder za požarna vrata KAL-790