Text Box: KILSEN konvencionalne centrale

FITIS-JU d.o.o.  Petra Svačića 12A,   Subotica

Tel. +381 24 553-373, 552-620

e-mail :   office@fitis-ju.co.rs

Ponuda centrala je veoma široka od centrale sa 2 zone do centrale sa 16. Na ovaj način svaki objekat se može ekonomički zaštititi, sa centralom odgovarajućeg kapaciteta.

Mikroprocesorska centrala za dve konvencionalne zone. Razvijen za rad sa Kilsenovim javljačima ali je kompatibilan sa detektorima većine proizviđača. Poseduje dve kontrolisane linije za sirene i dva beznaponska relejna kontakta (alarm i smetnja). Opciono se može proširiti RB404 ili SB404 modulima. Tri nivoa pristupa, detektuje razliku između alarma sa ručnog javljača ili automatskog javljača u istoj zoni. Upravljanje funkcijskim tasterima proizvoljan izbor jezika prednje ploče. Po EN54:2 standardu. Dimenzije 297 x 307 x 105 mm.

Požarna centrala NK-702

Mikroprocesorska centrala za četri konvencionalne zone. Razvijen za rad sa Kilsenovim javljačima ali je kompatibilan sa detektorima većine proizviđača. Poseduje dve kontrolisane linije za sirene i dva beznaponska relejna kontakta (alarm i smetnja). Opciono se može proširiti RB404 ili SB404 modulima. Tri nivoa pristupa, detektuje razliku između alarma sa ručnog javljača ili automatskog javljača u istoj zoni. Upravljanje funkcijskim tasterima proizvoljan izbor jezika prednje ploče. Po EN54:2 standardu. Dimenzije 297 x 307 x 105 mm.

Požarna centrala NK-704

Mikroprocesorska centrala za osam konvencionalnih zona. Razvijen za rad sa Kilsenovim javljačima ali je kompatibilan sa detektorima većine proizviđača. Poseduje dve kontrolisane linije za sirene i dva beznaponska relejna kontakta (alarm i smetnja). Opciono se može proširiti modulima RB404 ili SB404 modulima. Tri nivoa pristupa, detektuje razliku između alarma sa ručnog javljača ili automatskog javljača u istoj zoni. Upravljanje funkcijskim tasterima proizvoljan izbor jezika prednje ploče. Po EN54:2 standardu. Dimenzije 297 x 307 x 105 mm.

Požarna centrala NK-708

Mikroprocesorska centrala za šesnaest konvencionalnih zona. Razvijen za rad sa Kilsenovim javljačima ali je kompatibilan sa detektorima većine proizviđača. Poseduje dve kontrolisane linije za sirene i dva beznaponska relejna kontakta (alarm i smetnja). Opciono se može proširiti modulima RB404 ili SB404 modulima. Tri nivoa pristupa, detektuje razliku između alarma sa ručnog javljača ili automatskog javljača u istoj zoni. Upravljanje funkcijskim tasterima proizvoljan izbor jezika prednje ploče. Po EN54:2 standardu. Dimenzije 297 x 307 x 105 mm.

Požarna centrala NK-716

Mikroprocesorska centrala za signalizaciju i gašenje požara, za jednu zonu gašenja. Poseduje tri ulazne zone (1 za gašenje i 1 slobodna) za automatske detektore, ulaz za start i stop taster, i ulaz za kontrolu statusa sistema gašenja (kao pritisak u bocama). Izlazi za alarmnu sirenu, upozoravajuću lampu i glavni ventil za okidaanje gašenja.Po EN54:2 standardu. Dimenzijes 420 x 335 x 110 mm.

Centrala za signalizaciju i gašenje NK-703

Mikroprocesorska centrala za signalizaciju i gašenje požara, za dve zone gašenja. Poseduje 6 ulaznih zona (2 za gašenje i 2 slobodne) za automatske detektore, ulaz za start i stop taster, i ulaz za kontrolu statusa sistema gašenja (kao pritisak u bocama). Izlazi za alarmnu sirenu, upozoravajuću lampu i glavni ventil za okidaanje gašenja.Po EN54:2 standardu. Dimenzijes 420 x 335 x 110 mm.

Centrala za signalizaciju i gašenje NK-706

Modul sa četri beznaponska relejna kontakta za centrale serije NK-700. Programabilna dodela zona pojedinim relejima.

Relejni modul RB-404

Modul sa četri nadzirana 24V relejna kontakta za centrale serije NK-700. Programabilna dodela zona pojedinim relejima.

Modul za kont. liniju sirena SB-404

Nova serija konvencionalnih central koja je razvijena da bude u skaldu sa najnovijim standardima i zahtevima sistema zaštite od požara. Dve konvencionalne zone do 20 javljača po zoni (sa prepoznavanjem alarma sa ručnih javljača). Tri nivoa autorizacije, programabilan rad po EN standardima i radni parametri.  Dva digitalna ulaza, dva nadzirana izlaza (250mA) i dva relejna izlaza.

Dimenzije 435 x 320 x 129 mm.

Požarna centrala KFP-CF2

Nova serija konvencionalnih central koja je razvijena da bude u skaldu sa najnovijim standardima i zahtevima sistema zaštite od požara. Četri konvencionalne zone do 20 javljača po zoni (sa prepoznavanjem alarma sa ručnih javljača). Tri nivoa autorizacije, programabilan rad po EN standardima i radni parametri.  Dva digitalna ulaza, četri nadzirana izlaza (250mA) i dva relejna izlaza.

Dimenzije 435 x 320 x 129 mm.

Požarna centrala KFP-CF4

Nova serija konvencionalnih central koja je razvijena da bude u skaldu sa najnovijim standardima i zahtevima sistema zaštite od požara. Osam konvencionalnih zone do 20 javljača po zoni (sa prepoznavanjem alarma sa ručnih javljača). Tri nivoa autorizacije, programabilan rad po EN standardima i radni parametri.  Dva digitalna ulaza, četri nadzirana izlaza (250mA) i dva relejna izlaza.

Dimenzije 495 x 440 x 129 mm.

Požarna centrala KFP-CF8

Proširenje sa četri beznaponska programabilna releja za KFP-CF centrale. Priključuje se na BUS centrale i napaja se sa centrale.  Individualno podešavanje kašnjenja za svaki izlaz i algoritam aktiviranja.

Relejni modul 2010-1-RB

Proširenje sa četri nadzirana programabilna naponska izlaza (250mA maksimalni i 350mA ukupno za sve četri) za KFP-CF centrale. Priključuje se na BUS centrale i napaja se sa centrale.  Individualno podešavanje kašnjenja za svaki izlaz i algoritam aktiviranja.

Modul za sirene 2010-1-SB