Text Box: KILSEN konvencionalni javljači i podnožja

FITIS-JU d.o.o.  Petra Svačića 12A,   Subotica

Tel. +381 24 553-373, 552-620

e-mail :   office@fitis-ju.co.rs

Na zonu konvencionalne centrale se može priklljučiti do 30 javljača. U istoj zoni se mogu mešati automatski i ručni javljači centrala će razlikovati alarm sa ručnog i automatskog javljača.

Konvencionalni jonizacioni detektor požara. Dve lampice za indikaciju stanja detektora i mehanizam za zatvaranje detektora u podnožju. Podnožje se posebno naručuje. ABS plastika bela. Dimenzije 45x99mm

Napajanje: 18-28VDC, Mirna struja: 30uA, Alarmna struja < 100mA

Jonizacioni javljač požara KL-700

Konvencionalni termodiferencijalni detektor požara. Dve lampice za indikaciju stanja detektora i mehanizam za zatvaranje detektora u podnožju. Podnožje se posebno naručuje. ABS plastika bela. Dimenzije 45x99mm

Napajanje: 18-28VDC, Mirna struja: 70uA, Alarmna struja < 100mA

Termički javljač požara KL-710

Konvencionalni optički detektor požara. Dve lampice za indikaciju stanja detektora i mehanizam za zatvaranje detektora u podnožju. Zamenljiva optička komora radi lakšeg održavanja. Podnožje se posebno naručuje. ABS plastika bela. Dimenzije 45x99mm

Napajanje: 18-28VDC, Mirna struja: 85A, Alarmna struja < 100mA

Optički javljač požara KL-731

Konvencionalni ručni javljač sa zaštitnim poklopcem za nazidnu montažu sa ključem za testiranje. Crvene boje dimenzije 84 x 84 x 20 mm.

Ručni javljač požara PK-10

Konvencionalni ručni javljač sa IP67 zaštitom

Ručni javljač DM-700E

Konvencionalni ručni javljač za Ex oblast

Ručni javljač DM-700IS

Rezervno staklo za konvencionalni ručni javljač PK-10

Rezervno staklo za ručne javljače

Podnožje za detektore serije 700 i 700A. Mehanizam za zatvaranje detektora, pogodan za montažu na neravne površine. Materijal ABS plastika bela.

Nisko podnožje za detektore serije 700 i 700A. Mehanizam za zatvaranje detektora, sa kablovskim uvodom do 10mm prečnika. Materijal ABS plastika bela.

Podnožje detektora nisko KZ-705

Podnožje detektora standardno KZ-700

Relejno podnožje za detektore serije 700. Mehanizam za zatvaranje detektora, pogodan za montažu na neravne površine. Materijal ABS plastika bela.

Podnožje detektora sa relejem KZ-705R

Adaptrer podnožja za OG montažu sa kablovskim uvodom od maksimalno 20mm u prečniku.

Adapter zaq OG montažu S-700

Paralelni indikator za konvencionalne i adresibilne detektore niske potrošnje. Tri LED diode napaja se sa alarmnog kontakta javljača  Dimenzije 80 x 80 x 42 mm.

Paralelni indikator PA25/3L