Text Box: KILSEN detekcija opasnih gasova

FITIS-JU d.o.o.  Petra Svačića 12A,   Subotica

Tel. +381 24 553-373, 552-620

e-mail :   office@fitis-ju.co.rs

Sve češće se javlja zahtev detekcije ugljen monoksida u zatvorenim garažama, tunelima, kao i ostalih opasnih gasova autogas, zemni gas, benzinska isparenja. Prezentacija se ograničila na neke najčešće korišćene detektore i gasove, ponuda detektora je mnogo šira.

Direktan ispis merene koncentracije na LCD displej, signalizacija statusa preko LED lampica lako rukovanje.

Trožilni BUS (1.5m2 max 350m) prema detektorima KDM-300 ili KM-170, do 15 detektora po zoni.

Dva relejna izlaza za ventilaciju i jedan za alarm (5A/30VDC 8A/250VAC) za svaku zonu sa podešivim pragom okidanja.

Napajanje 230VAC potrošnja 95W, merni opseg 0-300ppm. Dimenzije 420 x 336 x 118mm

Centrala za detekciju CO KM-303

Direktan ispis merene koncentracije na LCD displej, signalizacija statusa preko LED lampica lako rukovanje.

Trožilni BUS (1.5m2 max 300m) prema detektorima KDM-300 ili KM-170, do 15 detektora po zoni.

Dva relejna izlaza za ventilaciju i jedan za alarm (5A/30VDC 8A/250VAC) za svaku zonu sa podešivim pragom okidanja.

Napajanje 230VAC potrošnja 95W, merni opseg 0-300ppm. Dimenzije 420 x 336 x 118mm

Centrala za detekciju CO KM-304

Direktan ispis merene koncentracije na LCD displej, signalizacija statusa preko LED lampica lako rukovanje.

Trožilni BUS (1.5m2 max 350m) prema detektorima KDM-300 ili KM-170, do 15 detektora po zoni ukupno pokrivanje do 4500m2.

Dva relejna izlaza za ventilaciju i jedan za alarm (5A/30VDC 8A/250VAC) sa podešivim pragom okidanja.

Napajanje 230VAC potrošnja 95W, merni opseg 0-300ppm Dimenzije 297 x 307 x 109mm

Centrala za detekciju CO KM-301

Direktan ispis merene koncentracije na LCD displej, signalizacija statusa preko LED lampica lako rukovanje.

Trožilni BUS (1.5m2 max 350m) prema detektorima KDM-300 ili KM-170, do 15 detektora po zoni.

Dva relejna izlaza za ventilaciju i jedan za alarm (5A/30VDC 8A/250VAC) za svaku zonu sa podešivim pragom okidanja.

Napajanje 230VAC potrošnja 95W, merni opseg 0-300ppm Dimenzije 297 x 307 x 109mm

Centrala za detekciju CO KM-302

Proširni modul FGC-108 centrale koja dodaje 4 ulazne linije i 16 open kolektor izlaza.

Proširni modul za četri zone FGC-104E

Centrala za detekciju opasnih gasova na bazi mikrokontrolera sa LCD displejem 256x64 piksela.  U osnovnoj izvedbi posedije 8 ulaznih zona (proširljiva do 104) i četri relejna izlaza (proširljiva sa dodatnih 64 OC izlaza). Proširenja se dodaju modularno na RS-485 BUS centrale. Na ulazne zone se mogu povezivati bilo koji senzori 4-20mA. Programabilni merni opseg, vrsta detektora, alarmni nivoi, algoritam aktivirenja izlaza… ručno ili preko PC-a serijski i paralelni port dnevnik sa 800 događaja.  Dimenzije 430 x 410 x 140, napajanje 230V potrošnja 5.5W

Centrala za detekciju opasnih gasova FGC-1100

Detektor CO na bazi mikrokontrolera. Kontinualno merenje i dojava koncentracije CO, preko trožilnog BUS-a do centrale.

Ne zahteva prethodnu kalibraciju rezolucija 1ppm manje od 5% greške, odziv 10s, elektromehanički senzor, 10-20VDC napajanje mirna struja 6mA alarmna struja 15mA LED lampica u dve boje za signalizaciju stanja. Dimenzije 62 x Φ124mm IP42 zaštita

Detektor CO KMD-300

Centrala za detekciju opasnih gasova na bazi mikrokontrolera sa LCD displejem 2x16 karaktera.  U osnovnoj izvedbi posedije 4 ulaznih zona (proširljiva do 8) i pet preprogramiranih relejnih izlaza (proširljiva sa dodatnih 16 OC izlaza). Na ulazne zone se mogu povezivati bilo koji senzori 4-20mA njihova merenja se mogu pratiti na LCD ekranu. Veoma lako rukovanje povezivanje i programiranje centrale.  Dimenzije 360 x 225 x 150, napajanje 230V potrošnja mirna struja 80mA alarm 160m i potpuno proširena 240mA

Centrala za detekciju opasnih gasova FGC-108

Modul FGC-1100 i FGC-1200 centrale za proširenje sa ulaznim zonama. Na svaki RS-485 BUS centrale se može dodati 12 modala koji se individualno adresiraju preko džampera.  Svaki modul obezbeđuje 8 ulaznih linija za javljače sa 4-20mA interfejsom.

Proširni modul za osam zona FGC-1208I

Modul FGC-1100, FGC-1200 i FGC-2000 centrale za proširenje sa open kolektor izlazima. Na svaki RS-485 BUS centrale se može dodati 4 modala koji se individualno adresiraju preko džampera.  Svaki modul obezbeđuje 16 open kolektor izlaza čije se funkcija i način aktiviranja (normalno, impulsno i lač) programiraju preko central.

Proširni modul za 16 releja FGC-1216O

Centrala za detekciju opasnih gasova na bazi mikrokontrolera sa LCD displejem 256x64 piksela.  U osnovnoj izvedbi posedije 8 ulaznih zona (proširljiva do 200) i četri relejna izlaza (proširljiva sa dodatnih 128 OC izlaza). Proširenja se dodaju modularno na dva RS-485 BUS centrale. Na ulazne zone se mogu povezivati bilo koji senzori 4-20mA. Programabilni merni opseg, vrsta detektora, alarmni nivoi, algoritam aktivirenja izlaza… ručno ili preko PC-a serijski i paralelni port dnevnik sa 800 događaja.  Dimenzije 430 x 410 x 140, napajanje 230V potrošnja 5.5W

Centrala za detekciju opasnih gasova FGC-1200

Centrala za detekciju opasnih gasova na bazi mikrokontrolera sa LCD displejem 256x64 piksela.  U osnovnoj izvedbi posedije 8 ulaznih zona (proširljiva do 120) i četri relejna izlaza (proširljiva sa dodatnih 128 OC izlaza). Proširenja se dodaju modularno na 4xRS-485 BUS centrale. Na ulazne zone se mogu povezivati bilo koji senzori 4-20mA. Programabilni merni opseg, vrsta detektora, alarmni nivoi, algoritam aktivirenja izlaza… ručno ili preko PC-a serijski i paralelni port dnevnik sa 800 događaja.  Dimenzije 430 x 410 x 140, napajanje 230V potrošnja 5.5W

Centrala za detekciju opasnih gasova FGC-2000

FGE i FGT serija detektora obezbeđuje visoku osetljivost i veliku linearnost merenih vrednosti od 0-500 ppm. Detektor je na bazi 10 bitnog mikrokontrolera koji sem merenja obezbeđuje i samodijagnostiku javljača koja daje detektoru visoku pouzdanost i tačnost. Elektromehanički sensor, digitalni filtar, kompenzacija nulte tačke, histereza merenja.

ATEX  Eex “n” izvedbama.

Detektor za ugljen monoksid FGT-110CO

FGE i FGT serija detektora obezbeđuje visoku osetljivost i veliku linearnost merenih vrednosti od 0-100% LEL (najniža explozivna koncentracija gasa). Detektor je na bazi 10 bitnog mikrokontrolera koji sem merenja obezbeđuje i samodijagnostiku javljača koja daje detektoru visoku pouzdanost i tačnost. Katalitički sensor, digitalni filtar, kompenzacija nulte tačke, histereza merenja. ATEX Eex “d” i Eex “n” sertifikat

Detektor za LPG FGE-150LP

FGE i FGT serija detektora obezbeđuje visoku osetljivost i veliku linearnost merenih vrednosti od 0-100% LEL (najniža explozivna koncentracija gasa). Detektor je na bazi 10 bitnog mikrokontrolera koji sem merenja obezbeđuje i samodijagnostiku javljača koja daje detektoru visoku pouzdanost i tačnost. Katalitički sensor, digitalni filtar, kompenzacija nulte tačke, histereza merenja. 

ATEX  Eex “n” izvedbama.

Detektor za LPG FGE-110LP

FGE i FGT serija detektora obezbeđuje visoku osetljivost i veliku linearnost merenih vrednosti od 0-100% LEL (najniža explozivna koncentracija gasa). Detektor je na bazi 10 bitnog mikrokontrolera koji sem merenja obezbeđuje i samodijagnostiku javljača koja daje detektoru visoku pouzdanost i tačnost. Katalitički sensor, digitalni filtar, kompenzacija nulte tačke, histereza merenja.

ATEX  Eex “n” izvedbama.

Detektor za metan FGE-110ME

FGE i FGT serija detektora obezbeđuje visoku osetljivost i veliku linearnost merenih vrednosti od 0-100% LEL (najniža explozivna koncentracija gasa). Detektor je na bazi 10 bitnog mikrokontrolera koji sem merenja obezbeđuje i samodijagnostiku javljača koja daje detektoru visoku pouzdanost i tačnost. Katalitički sensor, digitalni filtar, kompenzacija nulte tačke, histereza merenja. ATEX Eex “d” i Eex “n” sertifikat

Detektor za metan FGE-150ME

FGE i FGT serija detektora obezbeđuje visoku osetljivost i veliku linearnost merenih vrednosti od 0-100% LEL (najniža explozivna koncentracija gasa). Detektor je na bazi 10 bitnog mikrokontrolera koji sem merenja obezbeđuje i samodijagnostiku javljača koja daje detektoru visoku pouzdanost i tačnost. Katalitički sensor, digitalni filtar, kompenzacija nulte tačke, histereza merenja. ATEX Eex “d” i Eex “n” sertifikat

Detektor za hidrogen FGE-150H2

Standardno centrala KM260 je sa jednom ili tri zone. Dodavanjem proširnog modula možemo dobiti centrale sa 2, 4 i 5 zona.

Proširni modul za jednu zonu KM260EXT3

Detektor CO na bazi mikrokontrolera.

Kontinualno merenje i dojava koncentracije CO, preko trožilnog BUS-a do centrale.

Rezolucija 5ppm, odziv 10s, TGS-semiconductor senzor, 10-20VDC napajanje 35mA. Dimenzije 81 x Φ109mm IP205 zaštita

Detektor CO KM-170

Direktan ispis merene koncentracije na LCD displej, lako rukovanje.

Trožilni BUS prema detektorima, do 15 detektora po zoni.

Dva relejna izlaza po zoni (ventilacija i alarm) sa podesivim pragom okidanja.

Napajanje 230VAC potrošnja 95W, Dužina BUS-a prema detektorima 350m , merni opseg 0-300ppm

Centrala za detekciju CO KM-261

Direktan ispis merene koncentracije na LCD displej, lako rukovanje.

Trožilni BUS prema detektorima, do 15 detektora po zoni.

Dva relejna izlaza po zoni (ventilacija i alarm) sa podešivim pragom okidanja.

Napajanje 230VAC potrošnja 95W, Dužina BUS-a prema detektorima 350m , merni opseg 0-300ppm

Centrala za detekciju CO KM-263

Modul FGC-2000 centrale za individualno povezivanje detektora na centralu. Na svaki RS-485 BUS centrale se može dodati 28 modala koji se individualno adresiraju.  Svaki modul obezbeđuje priključenje jednog javljača sa 4-20mA interfejsom.

Proširni modul za osam zona FGC-2485C

FGE i FGT serija detektora obezbeđuje visoku osetljivost i veliku linearnost merenih vrednosti od 0-100% LEL (najniža explozivna koncentracija gasa). Detektor je na bazi 10 bitnog mikrokontrolera koji sem merenja obezbeđuje i samodijagnostiku javljača koja daje detektoru visoku pouzdanost i tačnost. Katalitički sensor, digitalni filtar, kompenzacija nulte tačke, histereza merenja.

ATEX  Eex “n” izvedbama.

Detektor za benzinska isparenja FGE-110VP

FGE i FGT serija detektora obezbeđuje visoku osetljivost i veliku linearnost merenih vrednosti od 0-100% LEL (najniža explozivna koncentracija gasa). Detektor je na bazi 10 bitnog mikrokontrolera koji sem merenja obezbeđuje i samodijagnostiku javljača koja daje detektoru visoku pouzdanost i tačnost. Katalitički sensor, digitalni filtar, kompenzacija nulte tačke, histereza merenja. ATEX Eex “d” i Eex “n” sertifikat

Detektor za benzinska isparenja FGE-150PV

Služi za upozoravanje ljudstva da ne ulazni odnosno da napusti garažu u slučaju velike koncentracije CO. Aktivira ga centrala za signalizaciju CO kada koncentracija dostigne podešeni prag. Radi sa mrežnog napajanja 220VAC i ima ugrađene akumlatore od 4.5Ah. Centrala drži na njoj kontrolni napon od 24VDC.

Gas Pano

Vanjska sirena 110dB, 24VDC.

Sirena sa bjeskalicom SIR-076

Napojna jedinica 12V 2A sa jedinicom za punjenje baterije, uz centrale serije KM300. Obezbeđuje autonoman rad centrale sa baterije u slučaju ispada mrežnog napajanja i i njihovo dopunjavanje kad je napajanje prisutno.

Napojna jedinica sa punjačem PM-812

Napojna jedinica 12V 4A sa jedinicom za punjenje baterije, uz centrale serije KM300. Obezbeđuje autonoman rad centrale sa baterije u slučaju ispada mrežnog napajanja i i njihovo dopunjavanje kad je napajanje prisutno.

Napojna jedinica sa punjačem PM-814

Napojna jedinica 12V 1A sa jedinicom za punjenje baterije, uz centrale serije KM300 sa akumlatorom 12V 7Ah. Obezbeđuje autonoman rad centrale sa baterije u slučaju ispada mrežnog napajanja i i njihovo dopunjavanje kad je napajanje prisutno.

Napojna jedinica sa punjačem AN-01