Text Box: KILSEN izvršni elementi

FITIS-JU d.o.o.  Petra Svačića 12A,   Subotica

Tel. +381 24 553-373, 552-620

e-mail :   office@fitis-ju.co.rs

Prezentovani su elementi za audio vizualno uzbunjivanje i zatvaranje požarnih vrata.

Elektromagnetni držač vrata u plastičnom kućištu. Taster za oslobađanje vrata, ulaz kablova sa strane ili od pozadi. Sila držanja 400N. Napajanje 24 VDC / 1.6 W. IP42 zaštita konektora i IP54 zaštita magneta. Dimenzije 110x85x38

Držač požarnih vrata FE-230

Elektromagnetni držač vrata. Sila držanja 400N. Napajanje 24 VDC / 1.6 W. IP42 zaštita konektora i IP54 zaštita magneta. Dimenzije 55x55x33

Držač požarnih vrata FE-235

Elektromagnetni držač vrata uzidna montaža. Sila držanja 400N. Napajanje 24 VDC / 1.6 W. IP42 zaštita konektora i IP54 zaštita magneta. Dimenzije 85x85x35

Držač požarnih vrata FE-240

Elektromagnetni držač vrata u zatvorenom kućištu. Taster za oslobađanje vrata. Sila držanja 400N. Napajanje 24 VDC / 1.6 W. IP42 zaštita konektora i IP54 zaštita magneta. Dimenzije 70x70x65

Držač požarnih vrata FE-245

Elektromagnetni držač vrata u zatvorenom kućištu. Taster za oslobađanje vrata, i nosač za podnu montažu. Sila držanja 400N. Napajanje 24 VDC / 1.6 W. IP42 zaštita konektora i IP54 zaštita magneta. Dimenzije 128x95x91

Držač požarnih vrata FE-250

Elektromagnetni držač vrata u zatvorenom kućištu. Taster za oslobađanje vrata, i podesivi cevni nosač 175mm ako se koristi montaža 180° (nazidna) ili 150mm u slučaju 90° (podna). Sila držanja 400N. Napajanje 24 VDC / 1.6 W. IP42 zaštita konektora i IP54 zaštita magneta. Dimenzije 90x80x175/150

FE-260-325 varijanta sa podesivim nosačem do 325mm

Držač požarnih vrata FE-260-175

Pločica koja se montira na vrata i osigurava magnetni kontakt između vrata i elektromagnetnog držača vrata

Pločica držač vrata FE-529

Elektromagnetni držač vrata u eksplozivnoj izvedbi.  Sila držanja 588N. Napajanje 24 VDC / 3W. Ex IIG Eex Me II T6 Vds i EN1155 sertifikat. Dimenzije 130x117x106

Tajmer zadrške za dvokrilna požarna vrata

Timer za držač požarnih vrata CR-255

Držač požarnih vrata FE-590—Ex

Sirena niske potrošnje sa bljeskalicom za unutrašnju montažu (24 VDC / 17 mA). Maksimalno 112dB, dimenzije 80 x 92 mm mm prečnik.

Sirena sa bjeskalicom SK-20

Sirena niske potrošnje za unutrašnju montažu (24 VDC / 17 mA). Maksimalno 95 dB, dimenzije 60 x 93 mm  prečnik, za adresibilnu petlju.

Sirena SK-08A

Jačina zvuka: 115dB (30cm udaljenosti) , 2,100Hz dualni zvuk

Napajanje: opciono 12 ili 24V DC,  Struja:100mA

Dimenzije: 108x32x55mm , Temperatura rada: -20 °C to +60 °C

Sirena SIR-077

Impedanca 8 Ohma, Snaga 15W

Frekvencija 600-7000Hz, Jačina zvuka 104dB

Dimenzije:Φ135x165mm

Sirena SIR-076

Elektromagnetni držač vrata u zatvorenom kućištu sa Vds atestom.  Sila držanja 490N. Napajanje 24 VDC / 1.5 W. IP30 zaštita. Dimenzije 50x30

Držač požarnih vrata FE-535 –Vds atest

Elektromagnetni držač vrata u ojačanom plastičnom kućištu, sa tasterom za oslobađanje vrata i Vds atestom.  Sila držanja 490N. Napajanje 24 VDC / 1.5 W. IP52 zaštita. Dimenzije 83x83x46

Držač požarnih vrata FE-543 –Vds atest

Elektromagnetni držač vrata u ojačanom plastičnom kućištu za podnu montažu, sa tasterom za oslobađanje vrata i Vds atestom.  Sila držanja 490N. Napajanje 24 VDC / 1.5 W. IP65 zaštita magneta i IP20 zaštita priključka. Dimenzije 121x86x120

Držač požarnih vrata FE-550 –Vds atest

Elektromagnetni držač vrata u zatvorenom kućištu sa Vds atestom. Taster za oslobađanje vrata, i podesivi cevni nosač 156-175mm ako se koristi montaža 180° (nazidna) ili 125-150mm u slučaju 90° (podna, plafonska). Sila držanja 490N. Napajanje 24 VDC / 1.5 W. IP42 zaštita. Dimenzije 125-150x92.5 odnosno 156-175x70mm

Držač požarnih vrata FE-560 –Vds atest

Elektromagnetni držač vrata u zatvorenom kućištu sa Vds atestom. Taster za oslobađanje vrata, i podesivi cevni nosač za nazidnu, podnu i plafonsku montažu. Sila držanja 490N. Napajanje 24 VDC / 1.5 W. IP42 zaštita.

Držač požarnih vrata FE-570 –Vds atest

Elektromagnetni držač vrata u čeličnom kućištu, sa Vds atestom.  Sila držanja 490N. Napajanje 24 VDC / 1.5 W. IP65 zaštita.

Držač požarnih vrata FE-260 –IP65