Text Box: KILSEN specijalni javljači

FITIS-JU d.o.o.  Petra Svačića 12A,   Subotica

Tel. +381 24 553-373, 552-620

e-mail :   office@fitis-ju.co.rs

Specijalni javljači služe za uslove rada i ambijente u kojima obični javljači ne mogu raditi ili kao jeftinija alternativa običnih javljača

Linijski detektor požara na principu refleksije infracrvene svetlosti. Maksimalno pokrivanje 50 x 15 m. Preporučuje se kod ekstremno visokih krovova. Napajanje 12 do 24 VDC, Mirna struja 4mA, Alarmna struja 15mA.

Linijski Detektor požara FD-705R

Linijski detektor požara na principu refleksije infracrvene svetlosti. Maksimalno pokrivanje 100 x 15 m. Preporučuje se kod ekstremno visokih krovova. Napajanje 12 do 24 VDC, Mirna struja 4mA, Alarmna struja 15mA.

Linijski Detektor požara FD-710R

Linijski detektor požara na principu prijemnika i predajnika infracrvene svetlosti. Maksimalno pokrivanje 100 x 15 m. Preporučuje se kod ekstremno visokih krovova. Napajanje 12 do 24 VDC , Mirna struja 13mA, Alarmna struja 20mA..

Linijski Detektor požara FD-2000

Linijski detektor požara na principu prijemnika i predajnika infracrvene svetlosti za Ex oblasti. Maksimalno pokrivanje 100 x 15 m. Preporučuje se kod ekstremno visokih krovova. Napajanje 12 do 24 VDC Mirna struja 13mA, Alarmna struja 20mA..

Linijski Detektor požara FD-2010

Detektorski set po venturi principu za ventilacione kanale. Kombinacija automatskog detektora i sistema za usmeravanje protoka vazduha kroz detektor. Za brzine protoka vazduha od 0,2 m/s do 20 m/s.

IP54 zaštita cev za uzorkovanje 60cm.

Detektor za ventilacione kanale FDD-710

Linijski detektor požara na bazi konvencionalnog senzor kabla.

Napajanje 18-30VDC Mirna struja 28mA, Alarmna struja 58mA.. IP65 zaštita. Relejni kontakt 30VDC/1A. Dimenzije 80x80x52mm

Linijski termički detektor DT-650

Linijski detektor požara na bazi senzor kabla - sa interfejsom prema analogno adresibilnim centarlama serije KSA i KFP-AF

Napajanje 18-30VDC Mirna struja 2mA, Alarmna struja 3.2mA.. IP65 zaštita. Relejni kontakt 30VDC/1A. Dimenzije 105x105x65mm

Linijski termički detektor DT-950

Podešljivi alarmni prag 1m kabla: 70-125°C , Podešljivi alarmni prag 100m kabla: 45-100°C

Radna temperatura: -20 to +70°C, Maksimumalna dužina po kontroleru: 300 m

Maksimumalna temperatura ambijenta: 40 °C,  Materijal zaštitnog plašta: Crveni PVC

Dimenzija (prečnik u mm): 2.8,

Podešljivi alarmni prag 1m kabla: 70-125°C,  Podešljivi alarmni prag 100m kabla: 45-100°C

Radna temperatura: -20 do +70°C,  Maksimumalna dužina po kontroleru: 300 m

Maksimumalna temperatura ambijenta: 40 °C,  Materijal zaštitnog plašta: Rilsan couted

Dimenzija (prečnik u mm): 4

Senzor kabel HC-650R

Senzor kabel HC-650

Podešljivi alarmni prag 1m kabla: 70-125°C,  Podešljivi alarmni prag 100m kabla: 45-100°C

Radna temperatura: -20 do +70°C,  Maksimumalna dužina po kontroleru: 300 m

Maksimumalna temperatura ambijenta: 40 °C,  Materijal zaštitnog plašta: Nerđajući čelikl

Dimenzija (prečnik u mm): 3.5

Senzor kabel HC-650S

UV detektor plamena u kućištu otpornom na požar

Napajanje 12-30VDC Mirna struja 3mA. Relejni kontakt 30VDC/1A. Ugao pokrivanja 120°, Odzivni spektar 185-260nm

Detektor plamena UV FF-716

IR detektor plamena sa podnožjem

Napajanje 17-30VDC Mirna struja 67uA. Relejni kontakt 30VDC/1A. Ugao pokrivanja 100°, Odzivni spektar 4.3um

Detektor plamena IR FF-721

UV detektor plamena u plastičnom kućištu

Detektor plamena FF-731

Dualni IC detektor plamena kućištu otpornom na požar sa relejnim izlazom

Detektor plamena FF-746

Aspiracioni detektor požara sa jednom granom za uzorkovanje vazduha do 50m. Detektorska komora na bazi laserskog senzora osetljivosti od 0.003µ—10µ. Inteligentno prilagođavanje osetljivosti detektora na ambijentalne uslove, kako u čistoj server sali, tako i u prašnjavoj okolini, bez komplikovanih procedura za podešavanje. Sistem se dinamički prilagođava i nastalim promenama tokom exploatacije, i koriguje osteljivost prema zaprljanosti senzora, i prostorije. Četri nivoa alarma.

Jedan alarmni relej i jedan relej greške.

Aspiracioni sistem FHSD-8010

Aspiracioni detektor požara sa jednom granom za uzorkovanje vazduha do 50m. Detektorska komora na bazi laserskog senzora osetljivosti od 0.003µ—10µ. Inteligentno prilagođavanje osetljivosti detektora na ambijentalne uslove, kako u čistoj server sali, tako i u prašnjavoj okolini, bez komplikovanih procedura za podešavanje. Sistem se dinamički prilagođava i nastalim promenama tokom exploatacije, i koriguje osteljivost prema zaprljanosti senzora, i prostorije. Četri nivoa alarma.

Jedan alarmni relej i jedan relej greške. RS-485 interfejs

Aspiracioni detektor FHSD-8025

Aspiracioni detektor požara sa jednom granom za uzorkovanje vazduha do 100m. Detektorska komora na bazi laserskog senzora osetljivosti od 0.003µ—10µ. Inteligentno prilagođavanje osetljivosti detektora na ambijentalne uslove, kako u čistoj server sali, tako i u prašnjavoj okolini, bez komplikovanih procedura za podešavanje. Sistem se dinamički prilagođava i nastalim promenama tokom exploatacije, i koriguje osteljivost prema zaprljanosti senzora, i prostorijeČetri nivoa alarma.

Jedan alarmni relej i jedan relej greške. RS-485 interfejs

Aspiracioni sistem FHSD-8100

Aspiracioni detektor požara sa kombinovanom granom za uzorkovanje vazduha do 200m. Detektorska komora na bazi laserskog senzora osetljivosti od 0.003µ—10µ. Inteligentno prilagođavanje osetljivosti detektora na ambijentalne uslove, kako u čistoj server sali, tako i u prašnjavoj okolini, bez komplikovanih procedura za podešavanje. Sistem se dinamički prilagođava i nastalim promenama tokom exploatacije, i koriguje osteljivost prema zaprljanosti senzora, i prostorije. Četri nivoa alarma.

Jedan alarmni relej i jedan relej greške. RS-485 interfejs

Aspiracioni sistem FHSD-8200