Text Box: ITC– Konferencijski sistemi

FITIS-JU d.o.o.  Petra Svačića 12A,   Subotica

Tel. +381 24 553-373, 552-620

e-mail :   office@fitis-ju.co.rs

Ponudu čini više serija konferencijskih sistema, koja nude rešenje za pojedine vrste konferencija. Korisnik može birati optimalno rešenje za sebe čime se dobiva optimalni odnos cene i performansi.

Dizajnirana specijalnio za funkciju rasprave, glasanja i audio video funkcije praćenja. Ugrađeni šabloni za izbor načina rada (slobodna, vremenski ograničena, rasparava po redosledu, odluka, glasanje, komentari...), kontrola preko PC računara ili ručno preko LCD displeja i tastera na samom uređaju. Telefonski priključak za uključivanje preko telefonske linije.  Podržava rad sa 64 mikrofonske jedinice predsedavajućeg odnosno delegata i proširljiva je do 256 jedinica. Ugrađen 1W monitoring zvučnik dva izlazna kanala po 50W 40-16KHz

TH-0802M Kontroler konferencijskog sistema

Ima prioritet nad mikrofonom delegata, ulaz za slušalicu i bežični mikrofon, ugrađeno hi-fi pojačalo i zvučnik, koji se isključuje prilikom govora za izbegavanje mikrofonije. Taster prioriteta nad jedinicama delegata kojim se može opciono emitovati zvučni signal za skretanje pažnje učesnika, koja ukida rad mikrofona delegata i preuzima emitovanje. Kvalitetan mikrofon sa zamenljivom kapicom koja štiti od prašine.

TH-0801 Mikrofonska jedinica predsedavajućeg

Kvalitetan mikrofon sa zamenljivom kapicom koja štiti od prašine. Ulaz za slušalicu, ugrađeno hi-fi pojačalo i zvučnik koji se isključuje prilikom govora za izbegavanje mikrofonije. Taster kojim se prebacuje na predaju-indikacija sa lampicom.

Proširenje kontrolera TH-0802M kojim se sistem može proširivati ako je broj mikrofonskih jedinica veći od 64. Snaga 450W i dva proširna kontrolera za mikrofonske jedinice.

TH-0802ME Kontroler konferencijskog sistema

TH-0801A Mikrofonska jedinica delegata

Ima prioritet nad mikrofonom delegata, ulaz za slušalicu i bežični mikrofon, ugrađeno hi-fi pojačalo i zvučnik, koji se isključuje prilikom govora za izbegavanje mikrofonije. Taster prioriteta nad jedinicama delegata kojim se može opciono emitovati zvučni signal za skretanje pažnje, koja ukida rad mikrofona delegata i preuzima emitovanje. Kvalitetan mikrofon sa zamenljivom kapicom koja štiti od prašine. Poseduje tastere za glasanje Za, Protiv i Suzdržan. Rezultati se prikazuju na displeju mikrofona predsedavajućeg, na kontroleru i na PC-ju.

TH-0802 Mikrofonska jedinica predsedavajućeg

Kvalitetan mikrofon sa zamenljivom kapicom koja štiti od prašine. Ulaz za slušalicu, ugrađeno hi-fi pojačalo i zvučnik koji se isključuje prilikom govora za izbegavanje mikrofonije. Taster kojim se prebacuje na predaju-indikacija sa lampicom.  Poseduje tastere za glasanje Za, Protiv i Suzdržan.

TH-0802A Mikrofonska jedinica delegata

Služi za bežičnu distribuciju signala između kontrolera i mikrofonskih jedinica. Automatska kontrola snage predaje, pogodna za unutrašnju i vanjsku upotrebi. Podešljiv opseg prenosa od 2-6MHz. Visok stepen zaštite od neovlašćenog preslušavanja odnosno imunitet na smetnje koje prouzrokuju energetski razvod i bežična komunikaciona oprema u sali. Više grupa ulaznih audio signala preko kojih je moguće dobiti prevod na maksimalnih 12 jezika.

TH-0700H Generator za bežični prenos

Odašiljač koji se koristi sa generatorom za bežični prenos. Pokriva 30m (25W) i 20m (15W) distancu i 22° ugla. Prenos više kanala (prevođenje) preko istog odašiljača.

Podržava funkcije, biranja kanala—prevoda, rasprave i glasanja preko kontrolera razglasa. Na konzoli se nalaze tasteri za glasanje Za, Protiv i suzdržan kao i za biranje željenog kanala za prevod (5+1). Glasanje vodi i nadgledava glavni predsedavajući a rezultat se prikazuje na displeju predsedavajućeg, odnosno na kontroleru razglasa (ili PC ako je priključen). Ugrađeno hi-fi pojačalo i zvučnik sa tasterima za regulaciju jačine tona, ima posebne ulaze za slušalicu i bežični mikrofon. Poseban taster za predaju (govor).

TH-0701 Mikrofonska jedinica predsedavajućeg

TH-0700HS Odašiljač za bežični prenos

Podržava funkcije, biranja kanala—prevoda, rasprave i glasanja preko kontrolera razglasa TS-0701M. Na konzoli se nalaze tasteri za glasanje Za, Protiv i suzdržan kao i za biranje željenog kanala za prevod (5+1). Ugrađeno hi-fi pojačalo i zvučnik sa tasterima za regulaciju jačine tona, ima posebne ulaze za slušalicu i bežični mikrofon. Poseban taster za predaju (govor), crvena lampica svetli prilikom govora, blinka kad je predata zahtev za govor i zelena u mirnom stanju.

TH-0701 Mikrofonska jedinica za delegate

Bežični prijemnik za slušanje prevoda. LCD displej za izbor kanala (jezika) od ukupno 12 sa prikazom jačine emitovanog signala. Individualna kontrola jačine tona i funkcija poput eliminacija šuma, širok dinamički opseg, eliminacija izobličenja… Autonoman rad sa baterije do 30 sati, posebna jedinica za praktično punjenje baterija svih prijemnika.

TH-0700HD Bežični prijemnik

Ima prioritet nad mikrofonom delegata, ulaz za slušalicu i bežični mikrofon, ugrađeno hi-fi pojačalo i zvučnik, koji se isključuje prilikom govora za izbegavanje mikrofonije. Taster prioriteta nad jedinicama delegata kojim se može opciono emitovati zvučni signal za skretanje pažnje, koja ukida rad mikrofona delegata i preuzima emitovanje. Kvalitetan mikrofon sa zamenljivom kapicom koja štiti od prašine. Poseduje tastere za glasanje Za, Protiv i Suzdržan. Rezultati prikazuju na displeju mikrofona predsedavajućeg, na kontroleru i na PC-ju

TH-0803 Mikrofonska jedinica predsedavajućeg

Kvalitetan mikrofon sa zamenljivom kapicom koja štiti od prašine. Ulaz za slušalicu, ugrađeno hi-fi pojačalo i zvučnik koji se isključuje prilikom govora za izbegavanje mikrofonije. Taster kojim se prebacuje na predaju-indikacija sa lampicom.  Poseduje tastere za glasanje Za, Protiv i Suzdržan.

TH-0803A Mikrofonska jedinica delegata

Ima prioritet nad mikrofonom delegata, ulaz za slušalicu i bežični mikrofon, ugrađeno hi-fi pojačalo i zvučnik, koji se isključuje prilikom govora za izbegavanje mikrofonije. Taster prioriteta nad jedinicama delegata kojim se može opciono emitovati zvučni signal za skretanje pažnje učesnika, koja ukida rad mikrofona delegata i preuzima emitovanje. Kvalitetan mikrofon sa zamenljivom kapicom koja štiti od prašine.

TH-0804 Mikrofonska jedinica predsedavajućeg

Kvalitetan mikrofon sa zamenljivom kapicom koja štiti od prašine. Ulaz za slušalicu, ugrađeno hi-fi pojačalo i zvučnik koji se isključuje prilikom govora za izbegavanje mikrofonije. Taster kojim se prebacuje na predaju-indikacija sa lampicom.

TH-0804A Mikrofonska jedinica delegata

Ima prioritet nad mikrofonom delegata, ulaz za slušalicu i bežični mikrofon, ugrađeno hi-fi pojačalo i zvučnik, koji se isključuje prilikom govora za izbegavanje mikrofonije. Taster prioriteta nad jedinicama delegata kojim se može opciono emitovati zvučni signal za skretanje pažnje učesnika, koja ukida rad mikrofona delegata i preuzima emitovanje. Kvalitetan mikrofon sa zamenljivom kapicom koja štiti od prašine.

TH-0805 Mikrofonska jedinica predsedavajućeg

Kvalitetan mikrofon sa zamenljivom kapicom koja štiti od prašine. Ulaz za slušalicu, ugrađeno hi-fi pojačalo i zvučnik koji se isključuje prilikom govora za izbegavanje mikrofonije. Taster kojim se prebacuje na predaju-indikacija sa lampicom.

TH-0805A Mikrofonska jedinica delegata

Kontrolna jedinica za prevodioce, koji pomoću kombinovane slušalice i mikrofona slušaju govornika i vrše prevođenje. Nezavisna kontrola jačine tona za mikrofon i slušalicu. Taster za upozoravanje govornika da uspori. Funkcija indirektnog prevođenja—kada prevodilac ne prevodi govornika nego prevod. Može se priključiti do 12 jedinica na kontroler.

TH-0700HY Pult za prevodioca