Text Box: ITC– Umreženi sistemi

FITIS-JU d.o.o.  Petra Svačića 12A,   Subotica

Tel. +381 24 553-373, 552-620

e-mail :   office@fitis-ju.co.rs

Umrežavanjem sistem razglasa dobija na fleksibilnosti, lako se proširuje, dobija široku funkcionalnost upotrebom namenskog računara kao centralne inteligencije sistema.

Podržava Windows 9x/2000/XP/Vista operativne sisteme, jednostavan i pregledan interfejs za korisnika, kontrolni softver u JAVA programskom jeziku radi veće bezbednosti, služi kao pomoć za programiranje i nadzor mrežnog kontrolera TF-2010. Služi za podešavanja (izbor kanala, vremenski algoritmi, saopštenja, uzbunjivanje, jačina zvuka, boja tona...) nadziranje rada kontrolera, testiranje sistema.

TF-2000 Softver

Namenski industrijski PC podržava Windows 9x/2000/XP/Vista operativne sisteme, jednostavan i pregledan interfejs za korisnika, 10 inčni tač skrin monitor za rukovanje. Ugrađeni plejer i CD čitač koji može reprodukovati muziku i saopštenja u većini audio formata.

TF-2008 Mrežni kontroler za CyberNet

Mrežni kontroler je centralna inteligencija umreženog razglasnog sistema. Preko njega se može upravljati sa 8 CD plejera, 8 tjunera, 4 interfejsa za uzbunjivanje, 1 telefonski interfejs, 256 terminal servera, 128 zona, 8 mikrofona. Veliki LCD ekran za programiranje. Omogućava vremensko upravljanje uređajima 256 dnevnih zadataka za svaki dan u nedelji, sat tačnog vremena sa datumom i vremenom.

TF-2010 Mrežni kontroler za CyberNet

Koristi se sa CyberNet umreženim sistemom razglasa mogućnost biranja jedne više ili svih zona. Izbor zona pomoću tastera i LCD ekrana na mikrofonu, podešavanje jačine zvuka, i dva nivoa prioriteta.

TF-2012 Mikrofon

Kontrolisan ručno ili od strane mrežnog kontrolera, Služi za biranje audio izvora sa 6 ulaznih kanala i njihovo prosleđivanje na 4 izlazna kanala. Kontrola jačine zvuka sa 50 podeoka od 0-50dB. Eliminacija šuma kad nema ulaznog signala, automatsko gašenje ako nema nikakvog ulaznog signala više od jednog minuta, i automatsko uključivanje kada se pojavi signal. Automatski prioritet za saopštenja i uzbunjivanje. Identifikacija servera, zone, i adresnog koda

TF-2013—Selektor ulaznog kanala

Jedan ulazni signal deli na dva izlaza. Ima urgađeni ripiter i maksimalna udaljenost između dva delitelja su 1200m.

TF-2040—Deljenje linije (circuit splitter)

Biranje između 7 ulaznih linija i digitalno podešavanje jačine zvuka u podeocima po 1 od 0-50 (0-50dB).  Identifikacija servera, zone, i adresnog koda

TF-2014—Digitalni atenuator sa izborom kanala

Kontrolisan ručno ili od strane mrežnog kontrolera, Služi za biranje audio izvora sa 7 audio kanala, ulazom za mikrofon za lokalna saopštenja. Poseduje sopstveno pojačalo 20W 4-8 ohm. Kontrola jačine zvuka sa 50 podeoka od 0-50dB. Eliminacija šuma kad nema ulaznog signala. Automatski prioritet za saopštenja i uzbunjivanje. Identifikacija servera, zone, i adresnog koda

Kontrolisan ručno ili od strane mrežnog kontrolera, Služi za biranje audio izvora sa 7 audio kanala, ulazom za mikrofon za lokalna saopštenja. Poseduje sopstveno pojačalo 20W 4-8 ohm. Kontrola jačine zvuka sa 50 podeoka od 0-50dB. Eliminacija šuma kad nema ulaznog signala, automatsko gašenje ako nema nikakvog ulaznog signala više od jednog minuta, i automatsko uključivanje kada se pojavi signal. Kontrola izlaznih linija na prekid i spoj, automatski prioritet za saopštenja i uzbunjivanje. Identifikacija servera, zone, i adresnog koda.

TF-2070— Poboljšani terminal server

TF-2060—Terminal server

Podržava 32 ulazne linije proširljiva na 128. Identifikacija alarmne linije i digitalno prosleđivanje do centralnog kontrolera radi izbora odgovarajućeg protokola uzbunjivanja.

TF-2023— Sistem za uzbunjivanje

Plejer je prilagođen radu u CyberNet sistemu. Komunikacija sa mrežnim kontrolerom i puštanje muzike po programabilnom algoritmu. Podržava audio i MP3 diskove. LCD displej i tasteri za lokalno programiranje.

TW-080 Programabilni CD plejer

Tjuner je prilagođen radu u CyberNet sistemu. Komunikacija sa mrežnim kontrolerom i puštanje muzike odnosno biranje kanala po programabilnom algoritmu. LCD displej i tasteri za lokalno programiranje. AM/FM stereo prijemnik memorija za 99 kanala. Izrađena na bazi quarz kristal tehnologije za precizno biranje frekvencije.

TW-081—Programabilni AM/FM tjuner

Plejer je prilagođen radu u CyberNet sistemu. Komunikacija sa mrežnim kontrolerom i puštanje muzike po programabilnom algoritmu. Poseduje USB port i memorijsku karticu 256MB jednostavno slanje MP3 fajlova sa PC-a. LCD displej i tasteri za lokalno programiranje.

TW-082—Programabilni MP3 plejer

Licensa sadrži server program i jedan klijent. Proširljiv do četri lokalna audio ulaza ili 4 grupe lokalnih digitalnih audio izvora. Podrška za jedan lokalni mikrofon za saopštenja. Može prosleđivati signal sa 20 audio izvora na priključene mrežne adaptere 4 audio i 16 digitalnih izvora. Podržava sve audio formato koje podržava i windows. Programabilna šema podržava unos do 10000 stavki dovoljno da uređaj radi cele nedelje samostalno. Može uključivati i isključivati pojačala po algoritmu.

T-6700R Softver

Namenski industrijski PC sa tač skreen monitorom i server softverom koji omogućava efikasan prenos audio podataka preko Ethernet mreže. Preko uređaja se programski opslužuju svi terminali razglasa, procesiraju se zahtevi svih uređaja, zahvaljujući računaru izbor formata muzike, broj ulaznih kanala, je veoma širok. Korisnici mogu programirati rad sistema i pojedinih uređaja prema sopstvenim potrebama-željama. Može se proširiti sa 4 audio katrice linije za lokalni mikrofon.

T-6700 IP mrežni kontroler

5” LCD displej sa jednostavnim korisničkim interfejsom. Dvosmerna komunikacija u oba smera (računar-kontroler, kontroler-terminali). Stereo pojačivač koji se može priključiti na osam pojačala ugrađen 4 kanalni programabilni naponski izvor koji može po programiranom algoritmu uključivati/isključivati pojačala sistema. Široki spektar biranja načina prosleđivanja poruka između kompjutera, terminala i zona. Lokalna tastatura sa funkcijskim i numeričkim tasterima za jednostavno biranje terminala/zona. Tri nivoa prioriteta, linija za dodatni lokalni mikrofon.

T-6701 IP mrežni adapter

5” LCD displej sa jednostavnim korisničkim interfejsom. Široki spektar biranja načina prosleđivanja poruka između kompjutera, terminala i zona. Lokalna tastatura sa funkcijskim tasterima pomoć, interkonekcija, saopštenje... i numerički tasteri za jednostavno biranje terminala/zona. Tri nivoa prioriteta, linija za dodatni lokalni mikrofon.

T-6702 IP mikrofon

Kontrolisan ručno ili od strane mrežnog kontrloera, jednostavna ugradnja i rukovanje Ugrađen stereo pojačivač snage 10W, izlaz za dodatno pojalčalo snage i ulazni kanal za lokalni audio izvor. Mogućnost podešavanja 3 nivoa prioriteta.

T-6703—IP jedinica uzbunjivanja

Četri nezavisna mrežna kontrolera u jednom uređaju. Svaki kontroler poseduje jednokanalni mikrofonski ulaz, dvokanalni audio (line) ulaz, jednokanalni izlaz za pojačalo snage, i kontrolu jačine tona. Prioriteti za signale uzbunjivanja, i lokalne audio izvore (povezane na ulaz uređaja).

T-6704—IP 4-kanalni mrežni adapter

5” LCD displej sa jednostavnim korisničkim interfejsom. Sistem za prosleđivanje poruka između PC-kontroler-terminali-zone kao i dvosmerna komunikacija između terminala i PC-a. Numerička tastatura za programiranje algoritma rada, 10W stereo pojačalo i izlaz za pojačalo snage.  Podrška za lokalni mikrofon i audio ulaz oba sa podešavanjem jačine tona. Tri nivoa prioriteta.

T-6705—IP mrežni adapter

Sistem za prosleđivanje poruka između PC-kontroler-terminali-zone kao i dvosmerna komunikacija između terminala i PC-a. 10W stereo pojačalo i izlaz za pojačalo snage.  Podrška za lokalni mikrofon i audio ulaz oba sa podešavanjem jačine tona. Tri nivoa prioriteta.

Stereo zvučnici 10W sa pripadajućim pojačalom i mrežnim adapterom. Signal sa mrežnog kontrolera se dekodira i šelje u zvučnike. Poseduje kontrolu jačine zvuka i balans.

T-6707— IP mrežni aktivni zvučnici

T-6706—IP mrežni adapter (bez LCD displeja)

Veliki domet i do 3 km. 10 nivoa korisničkog pristupa i 1000 opcija za izbor autorizacije korisnika za programiranje sistema. 6 funkcijskih tastera na uređaju (play, pause, stop, prev next...), i 12 programabilnih tastera čija se funkcija programira (naprimer puštanje pozadinske muzike, saopštenje za određeni terminal...)

T-6720— Daljinska kontrola