Text Box: ITC– Predpojačala i proširenja

FITIS-JU d.o.o.  Petra Svačića 12A,   Subotica

Tel. +381 24 553-373, 552-620

e-mail :   office@fitis-ju.co.rs

Predpojačala i proširenja unose novu funkcionalnost u sistem razglasa, kao tjuner, CD/MP3 plejer, uzbunjivanje, obaveštavanje integracija sa alarmnim i PP sistemima...Tu su dobili mesto atenuatori i atenuatori sa selektorom kanala

Pretpojačalo sistema razglglasa sa deset ulaznih linija 5-mikrofona (nebalansiranih) 3-AUX i 2 linije za uzbunjivanje (EMC).  Individualna kontrola mikrofonskih i AUX ulaza, a kontrola boje tona (basa, treble) se vrši zajednički za sve linije. Prioritetne linije su MIC5 i EMC1.

Opciono T-6201B sa XLR balansiranim ulazom za mikrofonske kanale i fantomskim napajanjem

T-6201

Pretpojačalo sa šest ulazo/izlaznih linija, dodatna dva ulaza za uzbunjivanje (EMC) i mokrofonskim ulazom sa prednje strane. Svaki od ulaza se može koristiti zajedno sa mikrofonom pomoću dugmadi na operaterskoj konzoli uređaja. Na ovaj način se mogu prosleđivati poruke samo na poželjne izlaze. Individualna kontrola jačine tona svakog kanala (plus mikrofonskog). T-6240—iste performanse samo osam ulaznih linija

Opciono T-6218B odnosno T-6240B sa XLR balansiranim ulazom za mikrofonske kanale i fantomskim napajanjem

T-6218

Ujedinjuje u sebi funkcije audio matrix-a, programabilnog tajmera i MP3 plejera. Poseduje 8 ulaznih linija RJ45 -COM port, CF memorijsku karticu (za MP3 muziku), 16 izlaznih linija, EMC i MIC ulazi. Programabilni MP3 plejer i programabilni tajmer sa 6 izlaza. 

T-6600 Matrix controler

Pet ulaznih linija i 10 izlaznih linija sa pojačalom. Može se upravjati uključivanjem/isključivanjem odnosno izborom ulaznog kanala pojedinih zona automatskim tajmerom ili ručno. LCD displej sa navigacionim i OK tasterom memorijskom karticom i USB kanalom za ažuriranje MP3 muzike. Programabilni algoritam 24-sata po danima nedelje podeljen na sekunde. Može kontrolisati 16 T-6202 selektor zona i u toj konfiguraciji imati 160 zvučničkih zona.

T-6232 Digitalni programabilni kontroler zona

Selektor zona koji ima 10 zonskih izlaza za zvučnike, dva ulaza, jedan za pozadinsku muziku a drugi za saopštenja i uzbunjivanje (EMC).  Maksimalna snaga je 1500W i maksimalna snaga jedne zone je 500W. Kada se koristi mikrofon ili EMC ulaz uređaj će automatski utišati muziku da bi se čulo saopštenje/uzbunjivanje. Svaka zona se može individualno uključiti/isključiti, signalizacija stanja LED lampicama.

Opciono T-6217 obezbeđuje dodtana tri ulaza svka od njih se može proslediti na poželjni izlaz time on funkcioniše kao audio matrica

T-6202 Selektor zona

Selektor saopštenja služi za integrisanje bezbednosnih istema (provala, požar...) u sistem razglasa zajedno sa T-6202 selektorom zona, T-6223 panelom za uzbunjivanje, i T-6225 alarmnom matricom. Obezbeđuje deset linija za saopštenja / uzbunjivanje, dva mikrofonska ulaza i dve audio ulazne linije. Mute funkcija, prioritet za uzbunjivanje (EMC), i ugrađeni chime.

T-6212 Selektor saopštenja

T-218 je mikrofon visokih performansi koji je predviđen za rad sa T-6202 selektorom saopštenja odnosno sa T-6201 deset zonskim pretpojačalom. Mikrofoni se mogu umrežavati i tako pružaju podršku za sistem od 160 zona. Poseduju tastaturu za izbor zone na koju se prosleđuje saopštenje, ugrađena chime i mute funkcija.

T-218 Mikrofon za saopštenja

Zajedno sa T-6225 služi za integrisanje alarmnih sistema (provala, požar...) u sistem razglasa. Obezbeđuje 30 ulaznih linija za prihvat signala sa alarmnih uređaja. Signale kodira i prosleđuje digitalnim putem do ostalih uređaja razglasa. Moguće je proširiti sistem do 120 zona.

Služi kao interfejs između T-6223 panela za uzbunjivanje i T6212 selektora saopštenja Na osnovu informacija dobivenih sa panela za uzbunjivanje vrši izbor odgovarajuđe zone na koju treba proslediti saopštenje odnosno uzbunu. Poseduje opciju za kodiranje informacija i digitalno prosleđivanje prema ostalim sistemima razglasa. Sa spomenuta dva uređaja čini kompletan sistem za uzbunjivanje i saopštavanje u javnim zgradama.

T-6225 Alarmna matrica

T-6223 Panel za uzbunjivanje

CD plejer koji čita audio i MP3 diskove. Može se priključiti na pojačalo ili predpojačalo sistema razglasa. LCD displej više načina puštanja muzike (po redosledu, slučajni izbor, ponavljanje...) daljinski upravljač.

T-6221 CD plejer

AM/FM tjuner koji se priključuje na pojačalo ili predpojačalo sistema razglasa. LCD displej, memorisanje do 100 stanica automatsko traženje stanice, daljinski upravljač.

T-6222 AM/FM tjuner

CD plejer koji čita audio i MP3 diskove. Može se priključiti na pojačalo ili predpojačalo sistema razglasa. LCD displej više načina puštanja muzike (po redosledu, slučajni izbor, ponavljanje...) daljinski upravljač, širok frekventni opseg. Preko COM porta se može programirati odnosno birati muzika preko kontrolera razglasa kao T6600 ili T-6232.

T-6227 CD plejer sa COM portom

AM/FM tjuner koji se priključiti na pojačalo ili predpojačalo sistema razglasa. LCD displej, memorisanje do 99 stanica automatsko traženje stanice, daljinski upravljač, širok frekventni opseg. Preko COM porta se može programirati odnosno birati muzika preko kontrolera razglasa kao T6600 ili T-6232.

T-6228 AM/FM tjuner ca COM portom

MP3 plejer sa ugrađenom memorijom od 256MB proširljiva do 64TB. Može se priključiti na pojačalo ili predpojačalo sistema razglasa. LCD displej više načina puštanja muzike (po redosledu, slučajni izbor, ponavljanje...) daljinski upravljač, širok frekventni opseg. Preko COM porta se može programirati odnosno birati muzika preko kontrolera razglasa kao T6600 ili T-6232.

Poseduje generatore signala za uzbunjivanje, sa ugrađenim zvukom sirene i interfejsom za snimanje i reprodukciju govorne poruke uzbunjivanja u trajanju od 1 minuta. Automatsko ili ručno aktiviranje

T-6203 Panel za uzbunjivanje

T-6229 MP3 plejer sa COM portom

Modul za reprodukciju govornih poruka i saopštenja sa ugrađenom memorijskom karticom od 256Mb proširljiva do 64TB. Sa izlazom za pretpojačalo, trigger ulazom i USB portom.

T-6230 Modul za digitalne poruke

Panel za nadzor 10 audio linija (zona) sa ugrađenim širokofrekventnim monitoring zvučnikom. Individualno podešavanje jačine zvuka za sve zone. LCD displej za nadzor (ekvilajzerom) i podešavanje.

T-6204 Monitoring panel sa 10 ulaza

Panel za nadzor 20 audio linija (zona) sa ugrađenim širokofrekventnim monitoring zvučnikom. Podešavanje jačine zvuka nadziranog kanala i LED ekvilajzerom.

Prosleđuje jedan ulazni audio signal na šest izlaznih linija.

T-6208 Distributer signala

T-6220 Monitoring panel sa 10 ulaza

Prima telefonski poziv i emituje ga preko sistema razglasa. Ulaz za mikrofon, za razgovor preko telefonske linije. Idealan za konferencijske razgovore.

T-6210 Telefonski interfejs

Poseduje 4 ulazna kanala i 8 audio izlaza. Povezivanjem više uređaja proširljiva do 32 ulaza i 64 izlaza. Okidač za aktiviranje prioritetnih poruka odnosno signala za uzbunjivanje

T-6233 Audio matrica

10 ulaznih linija i 10 izlaznih linija do 2000W. Detekcija impedanse zvučnika, otvorene linije, kratkog spoja preopterećenja i napona linije. Digitalno podešavanje praga prealarma svih izlaznih zona. Smetnje i nepravilnosti u radu se prikazuju na LCD displeju.

T-6242 Zaštita izlaznih linija

Selektor 200W, izbor kanala sa regulacijom jačine preko transformatoroa

FSizvedba poseduje ulaz za 24V-ni komandni napon koji prebacuje alarmni kanal direktno na izlazni zvučnik sa maksimalnom snagom (poruka o požaru, evakuaciji i ostala bitna saopštenja)

Montaža u sopstvenu metalnu instalatersku kutijukoja se posebno naručuje

Selektor 120W, izbor kanala sa regulacijom jačine preko transformatora

FSizvedba poseduje ulaz za 24V-ni komandni napon koji prebacuje alarmni kanal direktno na izlazni zvučnik sa maksimalnom snagom (poruka o požaru, evakuaciji i ostala bitna saopštenja)

Montaža u sopstvenu metalnu instalatersku kutijukoja se posebno naručuje

Atenuator sa selektorom T-212S i T-212FS

Atenuator sa selektorom T-2200S i T-2200FS

Selektor 30W, izbor kanala sa regulacijom jačine preko transformatora

FSizvedba poseduje ulaz za 24V-ni komandni napon koji prebacuje alarmni kanal direktno na izlazni zvučnik sa maksimalnom snagom (poruka o požaru, evakuaciji i ostala bitna saopštenja)

Montaža u sopstvenu metalnu instalatersku kutijukoja se posebno naručuje

Atenuator sa selektorom T-26S i T-26FS

Selektor 12W, izbor kanala sa regulacijom jačine preko transformatora

FSizvedba poseduje ulaz za 24V-ni komandni napon koji prebacuje alarmni kanal direktno na izlazni zvučnik sa maksimalnom snagom (poruka o požaru, evakuaciji i ostala bitna saopštenja)

Montaža u sopstvenu metalnu instalatersku kutijukoja se posebno naručuje

Atenuator sa selektorom T-23S i T-23FS

Selektor 6W, izbor kanala sa regulacijom jačine preko transformatora

FSizvedba poseduje ulaz za 24V-ni komandni napon koji prebacuje alarmni kanal direktno na izlazni zvučnik sa maksimalnom snagom (poruka o požaru, evakuaciji i ostala bitna saopštenja)

Montaža u sopstvenu metalnu instalatersku kutijukoja se posebno naručuje

Atenuator 40W, sa regulacijom jačine preko transformatora

Fizvedba poseduje ulaz za 24V-ni komandni napon koji prebacuje alarmni kanal direktno na izlazni zvučnik sa maksimalnom snagom (poruka o požaru, evakuaciji i ostala bitna saopštenja)

Montaža u sopstvenu metalnu instalatersku kutijukoja se posebno naručuje

Atenuator T-640 i T-640F

Atenuator sa selektorom T-6S i T-6FS