Text Box: Aritech—proširenja centrale

FITIS-JU d.o.o.  Petra Svačića 12A,   Subotica

Tel. +381 24 553-373, 552-620

e-mail :   office@fitis-ju.co.rs

Moduli se povezuju sa centralom preko četvorožilnog BUS-a. Oni omogućavaju fleksibilno proširivanje centrala ATS sa lokalnom koncentracijom kablova.

Interfejs za kontrolu ulaska na jednim vratima, sa off line bazom za 20 korisnika. Povezuje se na bus centrale.

Interfejs za Wigand čitač, ulaz za taster za otvaranje vrata, i jedan relej za otvaranje vrata.

Može raditi i kao off line sistem sa lokalnom napojnom jedinicom.

ATS1170 Interfejs za jedna vrata

Proširenje 8 ulaznih zona, 8 OC izlaza, i jednim izlazom za sirenu. U metalnom kućištu, sa sopstvenom napojnom jedinicom 12V/2A. Proširljiva do 32 ulaza i 16 izlaza. Povezuje se na BUS centrale

ATS1201 Proširenje 8-32 zone do 16 izlaza

Proširenje za 8 ulaznih zona, montira se lokalno u centralu ili u BUS modul. Povezivanje trakastim kablom, na matični uređaj.

Na jednoj adresi može biti 32 zone, znači 2 ili 3 su max. dozvoljene na jedoj adresi (proširnom modulu sa BUS interfejsom).

ATS1202 Proširenje 8 zona

Proširenje 8 ulaznih zona, 8 OC izlaza, i jednim izlazom za sirenu. U metalnom kućištu, sa sopstvenom napojnom jedinicom 12V/3A. Proširljiva do 32 ulaza i 32 izlaza opciono i relejna. Povezuje se na BUS centrale Nadziranje napojne jedinice i akumlatora

ATS1203 Proširenje 8-32 zone do 32 izlaza

Proširenje 8 ulaznih zona, 8 OC izlaza, U plastičnom kućištu, Povezuje se na BUS centrale, max 15 modula

ATS1210 Proširenje 8 zona

Proširenje 8 ulaznih zona, 8 OC izlaza, U metalnom kućištu, Povezuje se na BUS centrale, max 15 modula

ATS1211 Proširenje 8 zona

Proširenje 4 ulazne zona, 8 OC izlaza, U plastičnom kućištu, Povezuje se na BUS centrale, max 15 modula

ATS1220 Proširenje 4 zona

Proširenje centrale sa do 32 bežične zone. Koristi Interlogix 433MHz detektore i može biti maksimalno udaljena od centrale 335m,

domet na otvorenom iznosi 460m. Jednostravno programiranje detektora pomoću „LEARN MODE“-a,

moguće dodavanje i daljinskih upravljača, pomoću kojih se može upravljsti centralom, aktiviranje, deaktiviranje, aktiviranje releja...

Interfejs kontrole pristupa za 4 vrata, sa napojnom, u metalnom kućištu. Mogu se dodati do 12 modula na jednu centralu,

tojest 48 inteligentnih vrata Prikaz alarma, i pristupa u realnom vremenu, kopija baze u samom uređaju

tako da je u potpunosti funkcionalan u off line režimu. Interfejs za 4 čitača i preko RS-485 interfejsa za dodatnih 16.

Anti pass back, 16 alarmnih ulaza 4 relejna izlaza za vrata i do 52 programabilna izlaza.

ATS1250 Kontroler za 4 vrata

ATS1230 433MHz bežični proširni modul

Programski paket kojim se ATS1250 pretvara u kontroler za lift do 64 spratova. Uređaj zadržava svoje glavne karakteristike,

stim da se broj programabilnih izlaza povećava na 255

ATS1260UP Kontroler za lift

Poseduje sva priključna mesta, ulaze i izlaze potrebne za povezivanje jednih vrata kontrole pristupa.

Predviđeno je da se koristi sa čitačima koji se povezuju na BUS centrale, i koji ne poseduju odgovarajuće relejne izlaze i priključne konektore. Mogućnost napajanja sa externe napojne jedinice, za elekrtonske brave veće potrošnje.

ATS1340 Kontroler za 1 vrata

Ulaz za 8 mikrofona, sa max. 25m distance. Povezuje se na BUS centrale i omogućuje snimanje 15s pre i 15s posle alarma,

omogućuje i prisluškivanje uživo preko telefonske linije iz nadzornog centra samo pomoću X-SIA protokola.

ATS1510 Modul za prisluškivanje

Obezbeđuje RS-232 interfejs za povezivanje centrale na PC radi nadzora preko TITAN softvera.

Neophodan je i za priključak na LAN mrežu (ATS1806). Poseduje jedan interfejs, tako da može biti ili PC ili štampač.

ATS1801 PC i Printer interfejs

Obezbećuje RS-232 interfejs za povezivanje centrale sa štampačem i štampanje izveštaja o događajima na sistemski štampač 24 sata dnevno

ATS1802 Printer interfejs

Interfejs za Ethernet i WEB konekciju centarle. Pogodan za nadzor centrale preko interneta (SIA, XSIA, CID protokol)

odnosno povezivanje centrale na Titan softver preko LAN mreže. Konfiguracija interfejsa preko web brosera Statička IP adresa.

ATS1806 LAN interfejs

Proširenje za 4 relejna izlaza, montira se lokalno u centralu ili u BUS modul. Povezivanje trakastim kablom, na matični uređaj.

Svi kontakti releja imaju priključak C, NC, NO 1A/30VDC. Na jednoj adresi se mogu nalaziti dva proširenja ATS1810.

ATS1810 proširenje sa 4 releja

Proširenje za 8 relejna izlaza, montira se lokalno u centralu ili u BUS modul. Povezivanje trakastim kablom, na matični uređaj.

Svi kontakti releja imaju priključak C, NC, NO 1A/30VDC. Na jednoj adresi se mogu nalaziti dva proširenja ATS1811

ATS1811 proširenje sa 8 releja

Proširenje sa 16 open colector izlaza, montira se lokalno u centralu ili u BUS modul. Povezivanje trakastim kablom, na matični uređaj.

Svi kontakti su 50mA povezuju se direktno na uređaj, ili u slučaju LED diode sa 1.5K. Svi izlazi programabilni (događaj, vreme)

ATS1820 proširenje sa 16 OC izlaza

Proširenje sa 8 open colector izlaza, montira se lokalno u centralu ili u BUS modul. Povezivanje trakastim kablom, na matični uređaj. Namenski se koristi kao dialer interfejs, prema samostalnim telefonskim komunikatorima

ATS1821 proširenje sa 8 OC izlaza

Proširenje memorije centrale serije 3000/4000. Sa proširenjem centrala ima kapacitet od 11466 korisnika, 128 grupa za vrata,

dnevnik događaja za zadnjih 1000 alarma, i 1000 kontrole pristupa

ATS1830 Proširenje RAM memorije 1MB

Proširenje memorije centrale serije 3000/4000. Sa proširenjem centrala ima kapacitet od 17873 korisnika,

sa kompletnim podacima kartice (do 48 bit) ima opciju učenja i rukovanja različitim vrstama kartica.

Uključen i mehanizam brzog pretraživanja podataka

ATS1831/2 Proširenje RAM memorije 4/8MB

Modul za telefonsku komunikaciju preko ISDN linije. Koristi jednu ISDN liniju za komunikaciju sa nadzornim centrom, ili za programiranje. Mogućnost unosa 4 broja nadzorne centrale, svaki sa opcionim back-up brojem. Svaka može biti dodeljena, drugoj oblasti, odnosno može imati drugi protokol komunikacije. Podržava i glasovnu dojavu.

ATS7100/7110 ISDN komunikator B/B&D

Proširenje omogućava dojavu alarma pomoću unapred snimljenih glasovnih poruka. Ukupna dužina je 35s i može se deliti u 8 poruka. Poruke se programski biraju dodeljivanjem event code-a porukama. Mogu se dodati dva modula u jednu centralu.

ATS7200 Glasovni komunikator

Modul se povezuje direktno na centralu, i dostupne su sve funkcije koje ima telefonski komunikator centrale (nadzor preko svih protokola, programiranje, glasovna dojava, i prisluškivanje) može se koristiti kao primarni ili back-up uređaj za telefonsku dojavu. Dual Band GSM komunikacija, 4800 Bauda za programiranje..

ATS7300 GSM komunikator